Mitä Sote uudistus tarkoittaa

Mitä Sote uudistus tarkoittaa 

23.6 on historiallinen hetki sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmällemme, kun eduskunta hyväksyi uuden Sote lainsäädännön, joka on isoin uudistus sitten 70-luvun kansanterveystyön lainsäädännön jälkeen. Mistä oikein on kyse puhututtaa.

Kun nyt Sote uudistus toteutuu Keski-Suomeen perustetaan maakunnan kokoinen hyvinvointialue. Tällöin hoidon ja hoivan kustannukset eivät kulje enää yksittäisen kunnan budjetin kautta. Verotulot siirtyvät tällöin valtion verotuksen kautta valtiolta Keski-Suomeen. 

Hyvinvointialueen vaalit pidettäisiin tällöin tammikuussa 2022 ja  valtuusto aloittaisi toiminnan 1.3.22. Keskisuomalaisten vaaleissa valitsemat valtuutetut päättävät tällöin rahankäytön linjauksista. He päättävät palveluverkosta ja siitä, miten paljon yhteistyötä tehdään yksityisten yritysten kanssa.

Keski-Suomessa maakuntaan on uudistuksessa tulossa hieman enemmän rahoitusta soteen kuin mitä Keski-Suomen kunnat siihen nyt pystyvät käyttämään. Mikä helpottaa monta kuntaa, koska Niiden rahoituskyky on tuskin paranemassa.

Uudistuksen seurauksena kuntien omaisuutta sekä sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymissä oleva, viime kädessä kuntien omistukseen kuuluva omaisuus siirtyy hyvinvointialueen omistukseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaakin perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta, että kunnan taloudellista itsehallintoa turvaavaa säännöstä täydennetään

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Keskeisimpänä vaikuttamiskeinoja voidaan pitää äänioikeutta aluevaaleissa ja äänestysoikeutta hyvinvointialueen kansanäänestyksessä. Hyvinvointialueen jäsenellä on lisäksi aloiteoikeus hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.

Hyvinvointialueella olisi kolme erilaista vaikuttamistoimielintä. Aluehallituksen on asetettava 

  • nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 
  • ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä 
  • vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. 

Aluehallituksen on huolehdittava edellä tarkoitettujen elinten toimintaedellytyksistä.

Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

  1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;
  2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
  3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin;
  4. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
  5. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun;
  6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Keskisuomalaisten kuntien, veronmaksajien sekä palveluita tarvitsevien ihmisten etu on, että uudistus toteutuu.

Keskusta kakkoseksi 2021 kuntavaaleissa Äänekoskella

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko totesi 16.6 puoluehallituksessa rohkenevansa tehdä kuntavaaleista sen johtopäätöksen, että keskustan aurinko voi nousta.

– Ja voisi kai sanoa näin, että se kuntavaalien kananmuna on nyt paistettu, mutta vaalista jäi jotenkin elämään usko siihen, että politiikkaa kannattaa tehdä aurinkoinen puoli ylöspäin. Ei saa johtaa pelolla eikä hallita uhkakuvilla, hän pohdiskeli.

Keskustan osalta Äänekoskella tämä oli työvoitto myönteisemmän ja tulevaisuususkoisemman ja eteenpäin katsovan politiikan linjalle toisin kuin ehkä jossakin haluttiin ajatella. Oli hienoa, että paransimme tulostamme ja ylsimme kakkossijalle Äänekoskella. Kiitos siitä kuuluu teistä jokaiselle. Kaikkien ehdokkaiden työn tuloksena onnistuimme.

Yksi valopilkku meillä on myös uusien ehdokkaiden menestys, mikä on keskustan tulevaisuudelle erityisen tärkeää. Keskustan valtuustoryhmän keski-ikä laski  52 vuoteen ja sukupolven vaihdos toteutui hallitusti.

Nyt onkin tärkeää, että tulevissa poliittisten ryhmien neuvotteluissa saavutetaan hyvällä yhteistyöllä sellainen neuvottelutulos, jossa ehdokkaana olleiden osaaminen saadaan kunnan toiminnan edistämisessä hyötykäyttöön.

Aurinko nousee varmasti ja paistaa myös Äänekoskella. Yhdessä ja yhteistyöllä muiden puolueiden kanssa.

Leila Lindell