Jääkö potilas valtakeskustelun jalkoihin?

Jääkö potilas valtakeskustelun jalkoihin Asterissa? 

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster on herättänyt paljon keskustelua julkisuudessa. Järjestelmän keskeisin tavoite on helpottaa ammattilaisten työn lisäksi meidän jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävän elämää ja palveluiden sujuvaa, oikea-aikaista ja tarpeenmukaista toteutumista.

Ikävä kyllä nyt on vallalla on valtakeskeinen keskustelu, jossa meidän veronmaksajien ja palveluita käyttävien kansalaisten etu jää kokonaan ulkopuolelle. Meille kuntalaisille on tärkeää, että terveydentilaamme ja sosiaalisia palveluitamme koskeva tieto on kaikkien ammattilaisten hyödynnettävissä asioidessamme sote-palveluissa. Tiedon sujuvalla välittymisellä ja oikea-aikaisuudella on myös tärkeä merkitys potilasturvallisuudelle.

Keskustelussa on mukana useita tahoja eri intresseillä. Lääkärit edellyttävät järjestelmältä helppokäyttöisyyttä ja osa heistä tyrmää jo ennakkoon ilman, että ovat testanneet järjestelmää tai tutustuneet asiaan. Muiden sote-ammattilaisten näkemystä järjestelmän tarpeesta ja hyödyistä ei ole juurikaan otettu huomioon.

Tosiasia on, että Aster-yhteistyötaho Cerner on kansainvälisesti yksi parhaista käyttäjälähtöisistä järjestelmistä, niin asiakkaan kuin potilaan näkökulmasta, kun tuloksia tarkastellaan talouden tai laadun mittareilla. Lisäksi kyseessä on potilastietojärjestelmätoimittaja, joka noudattaa uusimpia kansainvälisiä standardeja sekä viestinnän avoimuutta. Cernerin järjestelmiä on käytössä 672 sairaalassa eri puolilla maailmaa. Järjestelmiä käyttää 2,7 miljoonaa ammattilaista, joista lääkäreitä on noin 650 000. Tilaajilleen Cernerin järjestelmät ovat tuoneet sekä rahallista hyötyä toiminnan tehostuessa että parempaa toiminnan laatua, asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi.

Uudet asiakas- ja potilastietojärjestelmät herättävät aina tunteita. Monet asiassa esitetyt vasta-argumentit perustuvat tunteisiin – eivät tietoon.

On syytä muistaa myös KSSHP:n valtuuston päätös kesäkuussa 2019 koskien Yhteistyösopimuksen käsittelyä neljän alueen Siun Soten, Essoten, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kesken. Yhteistyösopimuksen pohjana oli 388 miljoonan euron suuruinen hinta-arvio 10 vuodeksi. Tämä on täysin linjassa nykyiseen arvioon. Tärkeä on ymmärtää, että kilpailutuksessa hintarakenne on erilainen. Vuonna 2019 hankinnan laajuus ei ollut vielä tarkasti täsmentynyt. Mukaan on tullut uusia prosessi- ja palvelukomponentteja. Vuonna 2019 Sote uudistusta ei oltu vielä hyväksytty ja lähtökohta integroituihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseihin oli tyystin erilainen kuin nyt. Nyt suurin osa uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään liittyvästä työstä on integroituihin palveluprosesseihin ja järjestelmän tukeen liittyvää työtä.

On tärkeää, että päätökset Asterista tehdään tosiasioihin pohjautuen.

Valtuutetuilla (kunnissa ja sairaanhoitopiirissä) on valittavana kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto yksi (1): Kilpailutettu kiinteähintainen tarjous, jonka hinta on tiedossa vuoteen 2035 asti ja jossa voidaan hyödyntää mahdollinen valtion tuki (30-50 M€) kehitykseen. Tai vaihtoehto kaksi (2): Jatketaan nykyjärjestelmillä, aloitetaan kilpailutus uudestaan ja menetämme edellä mainitun valtion kehittämisrahoituksen. Uuden kilpailutuksen myötä hinta tuskin alenee nykyisestä, sillä tässä hankintakilpailutuksessa kakkoseksi jääneen tarjous oli 481 miljoonaa euroa.

Lapsen varhaiskasvatus ei saa jäädä kiinni rahasta

Elokuun alusta voimaan on tullut kaksi perheiden kannalta tärkeää uudistusta. Varhaiskasvatusmaksujen alennus sekä oppivelvollisuuden pidennys vähentävät perheiden menoja. Muutokset ovat tarpeen, sillä lapsilisät eivät ole olleet indeksitarkistuksen piirissä kuin parina vuonna, ja lapsilisän reaaliarvo oli 1990-luvulla vain noin 30 euroa nykyistä korkeampi.

Elokuun alusta lähtien Suomessa noin 20 000 perhettä pääsee maksuttoman kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin, kun vanhempien tulorajoja nostetaan. Pieni- ja keskituloiset perheet tulevat saamaan eniten helpotusta, mutta myös enemmän ansaitsevien ja monilapsisten perheiden varhaiskasvatusmaksuja lasketaan.


Uudistuksen myötä perheillä on mahdollisuus säästää yli 2000 euroa vuodessa. Nuo eurot helpottavat varmasti monen perheen elämää.

Suomen hallitus, jossa Keskusta on mukana, on tarttunut erittäin tärkeään asiaan, eikä yhtään liian aikaisin. Perheiden tukeminen ja kannustaminen lapsiin liittyvissä asioissa tuo uskoa tulevaisuuteen ja antaa kaivattua taloudellista tukea perheiden arkeen.

Syntyvyys on painunut sotavuosien tasolle. Yhteiskunnan positiivinen asenne perhepolitiikassa voi edesauttaa myös syntyvyyden nousua, mutta lisäksi tarvitaan myös joustoja työelämän, opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

On tärkeää, että yhdenkään lapsen varhaiskasvatukseen pääseminen ei jää enää kiinni rahasta. Kuitenkin jokainen lapsi, vanhempi ja perhe on erilainen ja se on huomioitava edelleen. Uudistuksista huolimatta perheiden valinnanvapaus lapsiensa hoitomuodon valinnassa tulee säilyttää.