Älä luo pelkoa, luo toivoa!

Kevään 2033 eduskuntavaalikampanjoiden osalta minulla on Yksi toive ehdokkaille – ottakaa uudistajan lippu tiukasti käteenne ja älkää tyytykö pitämään esillä asioita, joita kaikki muutkin toistavat. Ottakaa vahva tulevaisuusote, erottukaa teemoilla ja myönteisellä otteella. Älkää luoko pelkoa, luokaa toivoa.

Vaikka tuleva eduskuntakausi tulee olemaan julkisessa taloudessa tiukkaa, meidän on yhdessä silti mahdollista etsiä uusia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka ovat nykyistä parempia ja taloudellisimpia toteuttaa.

Erittäin tärkeää on muistaa eduskunnan tärkein tehtävä, lainsäädäntötyö, eikä määrärahojen jako yksittäisiin kohteisiin. Tavoitteen on oltava kirkas.

Kokemuksesta tiedän vaalityön olevan vaativaa. Siksi ei saa olla ehdokas toinen toista vastaan. Kaikkia ehdokkaita ja erilaisia näkemyksiä on kunnioitettava. Erilaisista näkemyksistä ja niiden syistä on hyvä keskustella rakentavasti.

Ehdokkaan on tärkeä pystyä omassa toimintalinjassaan yhdistämään optimismi ja pessimismi sekä turvallisuus. Optimistina on esitettävä kestäviä ratkaisuja meitä koetteleviin ongelmiin, mutta pessimistiltä tulee lainata toimintatavaksi hyvä riskien tunnistuskyky.

Kuluvalla eduskuntakaudella meidät on yllättänyt pandemia, Venäjän Ukraina-hyökkäys ja energian hinta.

Meidän on pystyttävä paremmin tunnistamaan nurkan takaa uhkaavat riskit ja siksi Jari Halttusen kaltaisen henkilön saaminen eduskuntaan 2023 eduskuntavaaleissa on tärkeää meille äänekoskelaisille ja keskisuomalaisille. Jarilla on kokemusta ja näkemystä politiikasta ja turvallisuudesta. Hän tuntee poliisina ihmisten arjen realiteetit ja riskit.

Voiko Kela-taksiin luottaa

Eläkeliiton Äänekosken yhdistys kantaa suurta huolta taksipalveluiden saatavuudesta sekä etenkin Kela- taksien osalta aikataulujen pitävyydestä.

 

Vuoden 2018 taksilain lakiuudistuksen yhteydessä taksien asemapaikkavelvoite poistui. Taksit saavat nykyisin päivystää missä haluavat ja ikävä kyllä osa yrittäjistä valkkaa ajojaan. Lyhyille keikoille ei lähdetä. Myös taksin saatavuus tiettyyn aikaan on muuttunut epävarmaksi ja asiakas joutuu pahimmassa tapauksessa neuvottelemaan jopa siitä, minä päivänä kyyti tulee ja tuleeko se lainkaan

 

 

Suurin syy taksitoiminnan toimimattomuuteen on Kelalta vaadittu palvelun tarjoajan kilpailutus. Vuodesta 2018 kyytejä ovat saaneet ajaa vain kilpailutuksen voittaneet yritykset.

 

Kilpailutus on vähentänyt halukkaiden taksiyrittäjien määrää kyytien tuottamien alhaisten tuottojen vuoksi. Samalla muutos on hidastanut toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä, toiminnan keskeytyessä kilpailutusperiodiin parin vuoden välein.

 

Ongelmaksi on myös muodostunut Kela taksin saatavuus ja aikataulujen pitävyys. Jos tilaat kela taksin tietylle ajalle et voi lainkaan olla varma, että taksi tulee ajallaan. Liian paljon on tullut tilanteita jossa ikäihmisen ei ole päässyt tutkimuksiin ja lääkäriin ajallaan, koska kyyti myöhästyy tai ei tule lainkaan. Epäkohta huutaa ikääntyvän väestön näkökulmasta korjaamista.

 

Kilpailutus ei ole  paras ratkaisu varmaan Kela:n  kannalta. Kela onkin esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle siirtymistä rekisteröintimenettelyyn, jossa kuljettajille maksettavat korvaukset määritettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Tällöin hinta ei painuisi kilpailutuksen johdosta liian alhaiseksi ja kuljetukset voisivat kiinnostaa taksiyrittäjiä aidosti.

 

Eläkeliiton Äänekosken yhdistys kantaa suurta huolta nykytilanteesta ja esittää, että ongelma nostetaan julkisuudessa vahvasti esille ja tehdään lakiin ja kilpailutukseen korjaukset pöydissä joissa siitä voidaan päättää. Jos tilanne ei korjaannu, luotto Kela- takseihin on vähäinen ja ikäihmiset ovat heitteillä.

 

 

Leila Lindell

puheenjohtaja

Eläkeliiton Äänekosken yhdistys ry