Otimme  Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen syyskokouksessa 25.10  kantaa Äänekosken kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelmiin sekä tulevien vuosien talousarvioihin.

 

Keskusta Äänekosken paikallisyhdistys ei ole koulutoimen säästöjen kannalla esitetyssä laajuudessa, koska ne tulisivat lisäämään lasten ja nuorten oireilua. Meillä on vastuu huolehtia lasten ja nuorten tulevaisuudesta.

Koulutoimessa ryhmäkokojen kasvu ja ohjaaja resurssien pieneminen kirpaisee eniten alakoulun puolella. Kun huomioidaan nykyisten ryhmäkoot ja niissä jo havaitut vaikeudet ryhmäkokojen kasvattamiseen ei tule ryhtyä esitetyssä laajuudessa. Ainoastaan linjaus siitä, että oppilasmäärä voi tilapäisesti nousta ryhmässä isommaksi olisi hyväksyttävissä. Tähän tarvittava taloudellinen resurssi saataisiin korottamalla veroprosenttia 0,5%:lla vuodelle 2024. Tämän vaikutus keskimääräisiin n. 2 500 euron kuukausituloilla olisi n 70 – 80 e/vuosi.

Perälaudaksi Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen syyskokous nostaa vaihtoehdon toteuttaa kaupungin henkilöstön kohdennetut lomautukset pois lukien varhaiskasvatus ja opetustoimi.

Tehtävien taloussopeutusten tueksi ja pitkäjänteisen taloudenpidon turvaamiseksi yhdistys vaatii päätöksenteon vakauttamisohjelman. Siihen tarvitaan valtakunnallinen vertailutieto vastaavien kuntien taloudesta hyvinvointialueiden toteutuksen jälkeen.

Toiseksi tarvitaan pitkän aikavälin taloussuunnitelmaa 2030-luvulle saakka, peilaten valtakunnallisiin trendeihin ja asukasmäärän vähenemiseen.

Kolmanneksi tarvitaan ulkopuolisen tahon arvio kaupungin johtamisjärjestelmästä ja organisaatiorakenteesta todellisen ja faktapohjaisen tilannekuvan saamiseksi organisaation toimivuudesta, kustannustehokkuudesta sekä tuloksellisuudesta. Tämä liittyy olennaisesti Sote-muutoksen myötä tulleeseen tarpeeseen tarkastella resursseja uudessa tilanteessa.

 

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistys ry

 

 

Strategia ja arvot – toimitaanko niiden mukaan

Äänekosken taloutta joudutaan tasapainottamaan 4,5 miljoonaa euroa. Toimenpiteitä on kartoitettu kiireellä. Päätöksiä valmistellaan ja tehdään vauhdilla. Ennakkovaikutusten arviointia ei ehditä tehdä. Tiedottamisessa valmistellaan asioita suljetuin ovin.

Nyt ollaan kriisissä, kun suuri osa tulopohjasta on hävinnyt hyvinvointialueen myötä. Lisäksi energian ja rahan hinta ovat nousseet. Rahaa on myös viime vuosien aikana käytetty lyhytnäköisesti asioihin, jotka kuntalain perusteella eivät ole kaupungin ydintehtäviä. Säästöt on valitettavasti syöty reippaaseen tahtiin.

Nyt säästöpaineiden kohdatessa tilannekuvaa kaupunkiorganisaation toimivuudesta ja kustannuksista ei jostain syystä rohjeta kartoittaa. Tiedolla johtamista ei hyödynnetä riittävästi eikä ulkopuolisen arviointia rohjeta toteuttaa organisaation tehokkuudesta. Tuleekin mieleen vanha sanonta ”pukista kaalimaan vartijana”, kun asioita selvittävät henkilöt, joiden omaa toimintaa selvitys koskee.

Äänekosken valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia sisältää paljon osallistavia elementtejä ja korostaa niiden merkitystä. Strategiassa todetaan ”Äänekoski toteuttaa kaupunkistrategiaansa Äänekoski-ilmiötä rohkean avoimesti ja yhdessä asukkaiden kanssa.” Todellisuudessa kuntalaisia ei osallisteta, kun päätösten valmistelu jää viime tippaan.

Parhaan hyödyn kuitenkin saisimme, kun aktivoisimme asukkaat ja henkilöstön miettimään ja tuomaan keskusteluun vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteen vakauttamiseksi. Valmistelijaorganisaation olisi syytä nostaa erilaisia vaihtoehtoja esille ja tiedottaa muutosten todellisista vaikutuksista. Näin ei kuitenkaan ehditä tehdä. Tärkeää olisi ennakoida päätösten vaikutuksia ja nostaa esiin tulevaisuuden mahdollisesti tuomia tarpeita.

Päätöksiä tehtäessä on muistettava kaupungin strategia ja arvot. Arvoiksi olemme kirjanneet: olemme tasapuolisia ja oikeudenmukaisia, olemme luotettavia ja vastuullisia myös tuleville sukupolville, toimimme kestävästi ja haemme aktiivisesti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Äänekosken kaupunkistrategiaan kirjattu myös tavoite, että olemme Suomen tuottavin ja vaikuttavin kaupunki asukasmäärään suhteutettuna. Onkin aiheellista kysyä, miten budjetin tasapainottamisen on suunniteltu toteutettavan sekä millaiset askelmerkit ja tiekartta tälle on suunniteltu lähivuosiksi – eli pidemmällä tähtäimellä kuin vain vuodeksi eteenpäin.

Kuntalaisten osallistaminen, tiedolla johtaminen ja avoin tiedottaminen edesauttavat asukkaiden edunmukaisten päätösten tekemistä pitäen mielessä talouden realiteetit. Erilaisia mielipiteitä ei pidä pelätä, sillä niiden kautta saamme eniten tietoa lopulliseen päätöksentekoon. Pidetään kaikki mukana ja korostetaan yhdessä tekemistä.

Rohkeilla tulevaisuuteen suuntautuvilla ja strategian mukaisesti valmistelluilla päätöksillä edesautamme kotikuntamme kehittymistä. Osallisuus edistää asukkaiden sitoutumista talkoisiin.  Tarvitsemme myös asennemuutosta avoimempaan tiedottamiseen kunnan päätöksenteossa. Meillä ei ole varaa olla ottamatta huomioon strategiaa ja omia arvojamme edes kiireessä. Muutos ei ole helppo, mutta se tarvitaan.