Peloton nainen periferiasta Anne Kalmari maa- ja metsätalousministeriksi

Anne Kalmari omaa pitkän meriittilistan etenkin maa- ja metsätalousasioissa. Hän on aina halunnut tehdä asioita yhdessä ja yhteistyöllä.  Anne on aina ollut innostaja ja aktivoija. Hän ei ole etukäteen luovuttanut ja miettinyt, pystyykö suunniteltuja asioita toteuttamaan, vaan hän on alkanut toteuttaa ja saanut siten muutkin mukaan. Jälkeenpäin on sitten huomattu, että asiat ovat tapahtuneet.

Maa- ja kotitalousnaiset, Maaseutunuoret, Killerin hallitus, OP, Kalatalouden keskusliitto, Keski-Suomen Maitokunta, Keskustanaiset, Ruokaryhmä, Kotitalouden tukiryhmä, Puralankylän Erämiehet sekä kyläyhdistystoiminta ovat tuoneet hänelle syväluotaavan osaamisen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan asioista. Hän tuntee kentän äänen ja tarpeet.

Eduskunnassa Anne Kalmarin rakkaimpia toimia on ollut maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajuus, jossa hän on toiminut 5 vuotta oltuaan sitä ennen valiokunnan jäsenenä 10 vuotta.

Anne Kalmari on toiminut myös Euroopan neuvoston kestävän komitean varapuheenjohtajana.

Anne Kalmari toimi myös harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajana sekä eduskunnan ruokaryhmän ja lähiruokakerhon perustajana ja puheenjohtajana.

Kalmarin kädenjälki näkyy seuraavissa asioissa: Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaisista kestävistä julkisista ruokahankinnoista, alkuperämerkintöjen paraneminen elintarvikkeissa, maaseudun tie- ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen parlamentaaristen suositusten pohjalta, opintotukipalautuskokeilu harvaan asutulla alueella, suomalaisen ruuantuottajan aseman parantaminen elintarvikeketjussa. Hän on luotsannut läpi kaksi kansalaisaloitetta. Toisella hän on varmistanut metsien kestävän käytön monipuolisine hakkuumahdollisuuksineen ja toisella vesihuollon säilymisen kotimaisissa julkisissa käsissä.

Metsätalous tarvitsee nyt vahvaa kielitaitoista osaajaa, koska EU pyrkii viemään meiltä metsäpäätöksenteon. Luotamme siihen, että Kalmari pystyy pitämään päätöksenteon kotimaisissa käsissä ja pystyy hankkimaan sektorille yleisen hyväksyttävyyden.

Suomalaisen ruuantuotannon säilymiseksi tarvitaan nyt vahvaa osaajaa. Kalmari on näyttönsä antanut. Keskustanaisten Keski-Suomen piiri tukee Anne Kalmaria varauksetta maa- ja metsätalousministeriksi mikäli ministerivaihdos tulee.

 

Keskustanaisten Keski-Suomen piirin johtokunta

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto starttasi 1.3.2022

Keski-Suomen Hyvinvointialueen aluevaltuuston työ alkoi 1. maaliskuuta 2022. Meiltä Äänekoskelta oli vahva ”viisikko” starttaamassa 69 jäsenisessä valtuustossa.

Aluevaltuutetuille tuli ensimmäisenä asiana hyväksyttäväksi hallintosääntö, jota joudutaan kuitenkin vielä täydentämään ja tarkentamaan. Aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa valitaan hallitus, tarkastuslautakunta ja aluevaalilautakunta sekä puheenjohtajat hallitukseen ja valtuustoon. Hallituksen koko on 13 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakuntaan valitaan 9 jäsentä. Puheenjohtajien lisäksi hallitukseen ja aluevaltuustoon tulee kaksi varapuheenjohtajaa.

Ensimmäisiin tehtäviin kuuluu hyvinvointialueen johtajan määräaikaisen viran perustaminen jossa päädyttiin 6 vuoden pituuteen sekä sujuvien siirtymien varmistaminen henkilöstölle, tiloille sekä sopimuskumppaneiden osalta. Valmisteleva toimielin onkin tehnyt tähän kiitettävästi pohjatyötä 1.7.2021 alkaen.

Strategia on kivijalka

Strategian laatiminen tulee olemaan uuden aluevaltuuston tärkein tehtävä. Se luo pohjan organisaatiorakenteelle, sille tuleeko lautakuntia vai valiokuntia, millaisella operatiivisen johtamisen rakenteella tullaan toimimaan. Uudistus ei tarkoita vain entisten toimintojen siirtoa kuntatasolta isompaan mittakaavaan. Se on aito mahdollisuus tehdä ihmisten hyvän elämän ja sujuvan arjen kannalta toimivampaa sekä parempaa ja juuri siksi strategiatyöhön täytyy panostaa.

Päättäjillä on nyt merkittävä tilaisuus uudistaa asioita. Voimme luoda uutta ja parempaa, silti toisaalta toimivia asioita ei tietenkään pidä hajottaa. Strategian laadinnassa tarvitaan keskusteluja eri puolueryhmistä tulevien valtuutettujen kesken. On tärkeää löytää yhteinen tahtotila.

Osallisuus ja osallistaminen tehokkaaseen käyttöön

Tärkeää on  osallistaa henkilöstö, alueen asukkaat, järjestöt sekä myös kolmas sektori yhteisen näkemyksen luomiseen hyvän elämän ja sujuvan arjen puolesta. Tämä tarkoittaa uudenlaista toimintakulttuuria  kun osallisuus ja osallistaminen otetaan käyttöön.

Moni asia toimii nyt jo hyvin. Siksi myös toiminnan jatkuvuus on tärkeää. Silti kehittämiseen tarvitaan uusia osallistamisen ja vaikuttamisen kanavia. Tässä asiakkaan ja henkilöstön kokemukset ovat tärkeimpiä menestymisen mittareita. Uudella työnantajalla on näytön paikka luoda veto- ja pitovoimaa työyhteisöihinsä.

Viestin pitää kulkea kahteen suuntaan

Aluevaltuutetulla on tärkeä rooli tuoda viestiä kentältä päätöksentekoon sekä viestiä kentälle myös mitä päätöksenteossa on meneillään. Tässä on syy miksi kirjoitan tämän blogin. On kuitenkin tiedostettava, että lopulliset päätökset ovat aina monien näkökulmien ja eri ryhmien käymien neuvotteluiden kompromisseja. Kenenkään yksittäisen päättäjän tavoitteet eivät politiikassa aina täysimääräisesti toteudu.

Operatiivinen johto on meille päättäjille tärkeä kumppani. He valmistelevat asiat ja varmistavat, että toimimme lakien ja säännösten mukaisesti. Tärkeää on johtaa toimintaa aidosti tiedolla ja että operatiivisen ja poliittisen johdon välillä on riittävästi keskustelutilaa, yhteistä tahtotilaa.

Työntäyteinen helmikuu perehtyä asioihin

Meillä aluevaltuutetuilla on ollut työntäyteinen helmikuu. Olemme osallistuneet perehdytystilaisuuksiin uuden aluehallinnon osalta. Poliittiset ryhmät ovat käyneet paikkaneuvottelut ja saavuttaneet sovun. Samalla olemme päässeet myös perehtymään valmistelevan toimielimen (VATE) tekemään laajaan valmisteluun, jota on tehty 1.7.2021 alkaen. Aluevaltuusto aloittaa toiminnan 1.3.2022 ja toiminta uuden organisaation osalta alkaa 1.1.2023. Valmistelumateriaalit löytyvät hyvaks.fi nettisivuilta. Sieltä löytyvät myös valmistelun pöytäkirjat.

Yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaan

Olemme aluevaltuutettuina historiallisen hetken äärellä. Mielestäni olisi tärkeää, että aluevaltuustossa toteutuisi Jukka Jalosen opit, joilla voitettiin jääkiekon olympia kultaa.  Jalonen lausui hyvin viisaasti ”Meidän pitäisi kaikkien sisäistää se, että yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaan. Se kaikki, mitä annat muille, tulee jossain kohtaa takaisin.”

Leila Lindell

Aluevaltuuston jäsen

Keski-Suomen hyvinvointialue