Äänelläsi on merkitystä EU-vaaleissa

EU-vaalit järjestetään 9. kesäkuuta 2024. Ennakkoäänestys päättyy 4.6. Vaalit ovat tärkeät meille suomalaisille, koska Euroopan parlamentin päätöksenteossa on paljon asioita, joilla on vaikutuksia elämisen edellytyksiin Suomessa. Ja myös meille Äänekoskella.

Tiedossa on, että tulevalla EU kaudella on käsittelyssä monia meille suomalaisille tärkeitä ja etenkin myös turvallisuutemme liittyviä asioita. EU:n päätöksenteolla on myös kauaskantoisia merkityksiä mm. ruuantuotantoomme ja elämisen edellytyksiimme. Erityisesti ilmastonmuutokseen vastataan parhaiten järkivihreydellä, johon pystyy vaikuttamaan suomalainen päättäjä!

Päätöksen tekijöitä tarvitaan, jotta pystytään turvaamaan suomalaisen ruuan tuotanto, metsien hoito. Nämä kaikki vaikuttavat merkittävästi myös meidän äänekoskelaisten arjessa. Monen alueemme ison yrityksen ja monen perheen talouden kivijalka on riippuvainen  elintarvike- ja metsäteollisuuden tuotannosta. Siitä että tuotteita saadaan tuotettua ja kaupan.

Eu- jäsenyyden hyödyt näkyvät myös arjessa. Monet EU:n toiminnan kautta saadut tukieurot vaikkapa kylien kehittämiseen, yritystoiminnan tukemiseen ovat tulleet käyttöön EU-jäsenyyden kautta. Maakunnan kehittämiseen tarkoitetusta vapaasta rahoituksesta suurin osa tulee Euroopan Unionilta.

Tässä syitä miksi Europarlamenttivaaleissa on tärkeä äänestää.

Tarvitsemme ryhdikkäämmän Eurooppan, joka rakentaa kriisinkestävyyttä, turvallisuutta ja omavaraisuutta. Suomalaisen tehtävä Euroopan parlamentissa on edistää suomalaista etua, vapautta kotona ja voimaa maailmalla

Keskustalla on erinomaiset ehdokkaat europarlamenttivaaleissa.  Kansanedustaja Petri Honkonen tuntee erinomaisesti Keski-Suomen joka kolkan ja on tehnyt paljon vaikuttajana asioita Äänekosken eteen. Honkonen on myös ministerikaudellaan ollut EU asioiden kanssa tekemisissä.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen Keski-Suomen naapurista Kuopiosta, on vahva kokenut monialaosaaja. Hänellä on hyvät verkostot europarlamentissa valiokunnissa ja kokemusta edistää meille tärkeitä asioita. Tunnen Elsin usean vuoden ajalta. Hän on vahva vaikuttaja ja kuuntelee ihmisiä ja heiltä tulevia näkemyksiä aidosti. Hän ei pelkästään kuuntele, vaan vie myös määrätietoisesti asioita eteenpäin. Hänestä voi myös sanoa, että hän tuntee meille äänekoskelaisille tärkeät asiat ja on erittäin sitoutunut tekemäänsä työhön. Europarlamentissa tarvitaan vahvaa näkemystä ja vastuullista tulevaisuuden rakentamaista. Siksi on tärkeää käydä äänestämässä!

Istuta puu – tee ilmastoteko!

Istuta puu – tee ilmastoteko!

Puiden istuttaminen on paras yksittäinen tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan, näin osoittaa tutkimus.  Hiilinielut, jollaisena metsä voi tehokkaasti toimia, varastoivat hiiltä. Hiilen vapautuessa ilmakehään sen luonnollinen kiertokulku jakaa hiilen ilmakehän, merien sekä kasvipeitteen kanssa. Kun istutamme puun, vaikutamme hiilinielujen lisääntymiseen. Näin meistä jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Euroopan Unionissa katseet ovat kääntyneet Suomeen, Euroopan metsäisimpään maahan, jossa sijaitsee yli puolet Euroopan rauhoitetuista metsistä. Ilmassa leijuu halu velvoittaa Suomi rauhoittamaan lisää metsää tuntematta Suomen elinkeinorakennetta, jossa metsällä on keskeinen tehtävä. Monien maiden edustajien on ollut hyvin vaikeaa ymmärtää sitä, että puun määrän sekä hiilinielujen ja -varastojen kartuttaminen eivät ole keskenään ristiriidassa silloin, kun metsää käytetään vastuullisesti ja sitä uudistetaan, kuten Suomessa on aina tehty. Tuloksena suomalaisiin metsiin on kasvanut enemmän puuta kuin koskaan aiemmin.

EU-komissio julkaisi 6.2.2024 ilmastotavoitteen vuodelle 2040. Sen yhteydessä julkaistiin myös avaus siitä, miten siirryttäisiin kokonaisvaltaiseen hiilen kiertojen hallintaan. Olisikin hienoa, jos myös ne maat, jotka ovat historiassaan jättäneet metsänsä uudistamatta, asettaisivat tavoitteekseen pinta-alojensa viherryttämisen ja puiden istuttamisen. Se olisi todellinen eurooppalainen ilmastoteko!

Komission linjaukset tulevat ohjaamaan päätöksentekoa EU:ssa tulevina vuosina. Kesän 2024 eurovaalivalintojen jälkeen komissiolta on tulossa nykyisen ilmasto- ja energialainsäädännön päivityksiä, sekä kokonaan uusia avauksia. Suomesta valittavien parlamentin edustajien tulee ajaa yhteisenä rintamana mahdollisimman selkeää ja hiilen kiertoa mahdollistavaa lainsäädäntöä EU:ssa. Tästä syytä Euroopan parlamenttiin tarvitaan Elsi Kataisen kaltainen kokenut parlamentaarikko, joka on osoittautunut taitavaksi  puolustamaan suomalaisten metsäomistajien oikeuksia hoitaa ja käyttää metsävarojaan kestävästi. Tavalla, jossa otetaan huomioon myös metsien taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat ympäristönäkökulman rinnalla. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan varapuheenjohtajana hänellä on ollut useita metsiin liittyviä neuvotteluvastuita.

Keskustanaisten Keski-Suomen piiri haluaa olla mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Siksi haastamme kaikkia suomalaisia tekemään ilmastoteko ja istuttamaan puu. Tämä tehokas ympäristöteko saisi levitä niin Suomessa kuin Euroopassa.

 

Leila Lindell

varapuheenjohtaja

Keskustanaisten Keski-Suomen piiri ry