Leila – Luja, mutta lempeä

Leila kuvaa itseään, että on innostunut ja utelias etsimään ja oppimaan uutta. Tekemisissään hän on sitoutunut ja vaatii itseltään paljon. Iän myötä isoimmat kulmat Leilan luonteessa on hioutuneet ja tullut rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä lisää ajaa tärkeitä asioita eteenpäin ja puuttua epäkohtiin.

Leila on asiantuntija taustaltaan ja kokemukseltaan. Fysioterapian ja kuntoutuksen ammattilaisena hänellä on vuosikymmenien kokemus sekä perusterveydenhuollosta että yksityisen sektorin toiminnasta.

”On tärkeää tuntea kaikki kolme toimijaryhmää – julkinen, yksityinen ja kolmas sektori – kun parhaita palvelupolkuja rakennetaan sinun hyvinvointisi tueksi.”

Kokemus monelta eri sektorilta niin työelämässä,yhtiöissä,  järjestötoiminnassa kuin myös seurakunnan päätöksenteossa on antanut Leilalle avaimet ihmisten arjen tarpeiden ymmärtämiseen. Luottamustehtävät ovat tehneet hänestä tarkasti kuuntelevan ja keskustelevan toimijan. Äänestäjät voivat luottaa siihen, että Leila lukee asiakirjat, selvittää asiat, testailee kantoja asiantuntijoiden kanssa, ’kilauttaa kaverille’ ja esittää ehdotuksensa asiallisesti ja tiiviisti.

”Yli 30 vuoden kokemus kunta- ja maakuntatason politiikassa on antanut lämpimän lujan otteen vaikeisiinkin kysymyksiin ja sisun viedä läpi pitkiäkin prosesseja.”

Osaava asiantuntija sinun kokoisestasi kunnasta

Päätöksentekoon tarvitaan henkilö, joka tietää, miten ennen on tehty ja mikä ei toimi. Tarvitset edustajaksesi sellaisen, jolle menestystä on tyytyväinen asukas, hyvät palvelupolut ja toimivat ratkaisut – tulevaisuuden palvelut! Tätä varten Leila on saanut hallitusammattilaisen koulutuksen sekä toiminut yritysten hallituksissa ja kaupungin tarkastuslautakunnassa.

Leila on äänekoskelainen ja keskisuomalainen. Maakuntaneuvoksen arvonimi ja pitkä kokemus antavat hyvän aseman koko Keski-Suomen kehittämiseen asukkaita palvellen.

Siksi Leila.

Curriculum Vitae

Historia

Leilan vanhempien juuret ovat Karjalasta. Leila on syntyperäinen äänekoskelainen ja kasvanut tehtaan varjossa. Aviopuolisonsa Karin myötä hän tuntee myös maaseudun arjen ja elämän.

Leila on työskennellyt työuransa aikana erilaisissa tehtävissä perusterveydenhuollossa ja myös yksityisellä kuntoutuksen sekä markkinoinnin sektoreilla. Hän on toiminut pitkään useissa hallituksissa. Tätä kautta kautta hän saanut monipuolista uudenlaista näkökulmaa päätöksentekoon. Leilalla on ollut mahdollisuus olla kehittämässä niin Äänekoskea kuin koko Keski-Suomea.

Leilan haasteita pelkäämätön asenne sekä halu ja kyky oppia uutta ovat auttaneet häntä luottamustehtävissä.

Tasavallan presidentti myönsi Leilalle joulukuussa 2017 maakuntaneuvoksen arvonimen.

Koulutus

Lääkintävoimistelija (1979)

Erikoislääkintävoimistelija (1987)

Johtamisen erikoisammattitutkinto JET (2003)

Hyväksytty hallitusjäsen puheenjohtaja HHJ pj (2016)

Luottamustehtävät  (nykyiset)

Kunnalliset

Äänekosken kaupunginvaltuuston jäsen

Äänekosken kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Äänekosken vanhusneuvoston puheenjohtaja

Maakunnalliset

Keski-Suomen maakuntaliiton hallituksen jäsen

Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston jäsen

Keski-Suomen hyvinvointialue tarkastuslautakunnan jäsen

Järjestölliset

Keskustanaisten Keski-Suomen piirihallituksen jäsen

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen sihteeri

Eläkeliiton Äänekosken yhdistyksen puheenjohtaja

Leilasta sanottua

”Tunnen Leilan usean vuoden ajalta ja hän on mielestäni erittäin asiantunteva, toimelias ja aikaansaava sekä myös oikein mukava ihminen. Leila näkee äänekoskelaisten kannalta tärkeät asiat kokonaisuuksina, on määrätietoinen tavoitteiden eteenpäin viejä ja uskaltaa tarttua kehittämistä vaativiin asioihin!
Leilan kokemus kunnallisessa, maakunnallisessa ja valtakunnallisessa potitiikassa ovat hänen vahvuudet tulevaisuuden Äänekoskea rakentaessamme”

Laura-Liisa Hyytiäinen

 

 


 

“Leila on asian ytimessä. Älykäs, aikaansaava ja laaja-alaisesti perehtynyt asiantuntija. Tarkkanäköinen tekijä, joka ymmärtää ongelmien juuria. Leila hahmottaa suuria asiakokonaisuuksia ja syy-seuraus suhteita ja osaa soveltaa ymmärrystä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen käytännössä. Leilan näkemys varmistaa, että poliittiset päätökset eri tasoilla ovat laaja-alaisesti kestäviä. Suosittelen Leilaa lämpimästi”

Maarit Kiiskinen

 


   ”Leila on aktiivinen, ystävällinen
ja hoitaa ihmisten asioita sydämellä.”


Anneli Jäätteenmäki

 

 


”Rohkea vaikuttaja, jolla on erinomaiset verkostot vaikuttamiseen. Kun tarvitset apua, Leila auttaa.”
Esko Uusitalo


”Leila on aktiivinen toiminnan nainen, jolla on rohkeutta tarttua epäkohtiin ja ajaa tärkeinä pitämiään tavoitteita määrätietoisesti toteutukseen. Suosittelen häntä lämpimästi!”


Sirkka-Liisa Anttila

 

 

 


“Yhteisten asioiden hoitamisessa korostuvat hyvät ihmissuhdetaidot: Se kuinka huomioidaan muut läsnäolijat ja kohdellaan ihmisiä tasapuolisesti – osana meidän porukkaa. Leilalle tämä on myötäsyntyistä. Hän toimii niin, että kaikki pelaavat, eikä kukaan jää sivustalle istumaan.
Luottamushenkilönä hän on määrätietoinen, kokonaisuuksia hyvin hahmottava, eteenpäin menevä päättäjä, jolla on erinomaiset taidot ja verkostot kunta-asioidenhoitamiseen. Kokemuksen tuoma varmuus asioiden hoitamisessa näkyy. Poliitikkona Leilalla on kyky saada asiat liikkeelle.”


Satu Koskinen

K-S Sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen


“Tunnen Leilan yli kymmenen vuoden ajalta politiikan eri tehtävistä. Puheenjohtajani ja työparini hän oli viisi vuotta. Leila on yhteistyökykyinen, kuunteleva ja sovitteleva poliitikko, joka huomioi myös ihmiset mielipiteiden takana. Arvostan Leilan kykyä panna asioita tapahtumaan. Hän ei pienistä vastoinkäymisistä hätkähdä. Leila elää vahvan vaikuttajanaisen arkea pitäen huolta, että ihmisten välinen yhdenvertaisuus ja huolenpito toteutuvat ja että poliittiset päätökset ovat vastuullisia, oikeudenmukaisia sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä. Leilan huumori ja elämänmyönteisyys ovat politiikan suola.”


Pauliina Maukonen-Kärkkäinen


“Tutkiva. Osaava.  Luotettava.
Leila ottaa selvää asioista ennen kokouksia.”


Kaija Vasko


 Opin tuntemaan Leilan Keskustan puoluehallituksen monina vuosina. Hän on yhteistyökykyinen ja tunnollinen tekijä. Ystävällinen ja rakentava. Leilalle keskustalainen maailmankuva on selkänoja, jota vasten päätökset peilautuvat.”


Annika Saarikko
kansanedustaja