Suomi on historianssa suurimman muutoksen edessä, kun uudet hyvinvointialueet starttaavat tammikuussa 2023. Mukana uudistuksessa ovat myös sosiaali- ja pelastustoimi. Muutos vaikuttaa myös seurakuntien asioihin.

Aluevaaleissa valittiin aluevaltuustojen jäsenet tekemään päätöksiä sinun palveluistasi. Keski-Suomen aluevaltuustoon valittiin 43 valtuutettua, ja jokaisen heistä tulee on varmaakin erinomainen: monipuolisesti osaava, kuuleva, keskusteleva ja sitkeä päättäjä.

On tärkeää että päätöksenteossa on

  • arjen tarpeiden ymmärrystä ja aikaa panostaa
  • asiantuntemusta ja laajaa näkemystä soteen ja hallintoon
  • kykyä rakentavaan keskusteluun ja uusien ajatusten hyödyntämiseen
  • päätöksentekokykyä ja ajantasaista viestintää

Siksi olen siellä mukana

Lue lisää Leilasta

Teemat joiden puolesta teen töitä

  • Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikainen apu jokaisessa kunnassa olevaan Sote keskukseen
  • Sosiaalihuollon palveluita ei saa unohtaa sote-uudistuksessa
  • Hoitoalalle työn iloa ja lisää käsiä tekemään
  • Julkinen ja yksityinen pelaamaan yhteen
  • Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut lähelle