Suomalainen terveydenhuolto on historiansa suurimman muutoksen edessä, kun uudet hyvinvointialueet ottavat niistä vastuun vuoden 2023 alusta. Mukana uudistuksessa on kaksi muuta: sosiaali- ja pelastustoimi.

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustojen jäsenet tekemään päätöksiä Sinun terveydenhoidostasi. Jäseniä Keski-Suomen aluevaltuustoon valitaan 43. Siksi jokaisen heistä tulee olla erinomainen: monipuolisesti osaava, kuuleva, keskusteleva ja sitkeä päättäjä.

Aluevaltuustossa tarvitaan

–  ihmisten arjen tarpeiden ymmärrystä ja aikaa panostaa

  • alan asiantuntemusta ja laajaa näkemystä
  • kykyä rakentavaan keskusteluun ja uusien ajatusten hyödyntämiseen
  • päätöksentekokykyä ja ajantasaista viestintää

 

Miksi juuri Leila tarvitaan aluevaltuustoon!

Leila Lindell on asiantuntija taustaltaan ja kokemukseltaan.  Erikoislääkintävoimistelijana hänellä on vuosikymmenien kokemus sekä perusterveydenhuollosta että yksityisen sektorin toiminnasta. On tärkeää tuntea kaikki kolme toimijaryhmää – julkinen, yksityinen ja kolmas sektori – kun parhaita palvelupolkuja rakennetaan sinun hyvinvointisi tueksi. Lisäksi kokemus asiakastyöstä tuo hänelle avaimet ihmisten arjen tarpeiden ymmärtämiseen.

Luottamustehtävissä toimiminen on tehnyt Leilasta tarkasti kuuntelevan ja keskustelevan toimijan. Kollegat voivat luottaa siihen, että Leila lukee asiakirjat, selvittää asiat, testailee kantoja asiantuntijoiden kanssa, ’kilauttaa kaverille’ ja esittää ehdotuksensa asiallisesti ja tiivistävästi. Yli 30 vuoden kokemus kunta- ja maakuntatason politiikassa on tuonut lämpimän lujan otteen vaikeisiinkin kysymyksiin ja läpivienti-sisun.

Aluevaltuusto tekee päätökset Sinunkin terveydenhoitosi osalta, hyvä keskisuomalainen!

Tarvitset edustajan, joka tietää, miten ennen on tehty ja mikä ei toimi. Tarvitset sellaisen, jolle menestystä on tyytyväinen asukas, hyvät palvelupolut ja toimivat ratkaisut – tulevaisuuden palvelut!  Sote-alueella se tarkoittaa ei vain palvelujen  määrää, vaan niiden laatua ja saatavuutta, jatkuvaa laadunvarmistusta ja jatkuvaa parantamista. Siihen Leila on saanut hallitusammattilaisen koulutuksen, toiminut yritysten hallituksissa, kaupunginhallituksessa ja nyt kaupungin tarkastuslautakunnassa. Luotettavaa laatua.

Leila on äänekoskelainen ja keskisuomalainen.

Äänekoski on kooltaan keskimääräinen keskisuomalainen kunta, Jyväskylä pois lukien kooltaan. Leilan kokemus Äänekoskelta ja maakunnasta antaa hyvän näkymän koko Keski-Suomen kehittämiseen asukasta palvellen. Osaava terveydenhoidon asiantuntija sinunkokoisestasi kunnasta on tarjolla Sinun asiallesi! Leilalla on aikaa Sinulle energisenä, täysin palvelleena ammattilaisena.

Leilan virkeän vanhuuden varma yhtälö:

Moni-ilmeinen palvelutarjotin + Omavalinta = Virkeä vanhuus!

Siksi Leila.

 

Lue lisää vaaliteemoista