Ikäihmisten palvelut tulee säilyttää hyvinvoitialueella myös Konginkankaalla ja Sumiaisissa!

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö sekä valtuustoryhmä otti kantaa Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmaan. Äänekosken Keskusta suhtautuu  lausuntonaan  kielteisesti hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmassa esitettyihin suunnitelmiin keskeisten lähipalvelujen lakkauttamisesta ja keskittämisestä.

Erityisesti olemme huolissaan Konginkankaan ja Sumiaisten taajamien palvelutalojen ja siten ikäihmisten palveluista. Sekä Konginkankaan palvelutalolla, että Sumiaiskodilla on tärkeä rooli alueen ikäihmisten palveluissa. Tilat kummassakin yksikössä ovat toimivat ja niissä on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka myös tuntee alueen asukkaat ja asukkaiden omaiset.

Kyseisten palvelutalojen tilat ovat paremmassa kunnossa kuin hyvinvointialueen syksyllä pintapuolinen kuntoarvio antaa ymmärtää.

Sote uudistus tehtiin, jotta hajanainen ja osin päällekkäinen mutta myös aukkoja sisältävä palveluverkko kootaan yhteen ja saadaan hyötyjä sen laajemmista hartioista ja toimintojen palveluketjujen paremmasta suunnittelusta ja koordinoinnista. Tavoitteena oli vahvistaa palvelujen tasapuolista saatavuutta.

Keskusta Äänekoskella on antanut ja antaa edelleen tukensa tällaisille tavoitteille, mutta emme hyväksy, että kehitystyö aloitetaan palvelujen karsimisella tai siirtämisellä pois monien ihmisten ulottumattomiin.

Nyt on ensiarvoisen tärkeää kaikkien tahojen vedota valtiovaltaan, että hyvinvointialueille annettaisiin työrauha valmistella tarvittavat uudistuksen palvelujen kehittämiseen ja palveluverkon karsinta tehtäisiin perusteltujen kokonaisarvioiden jälkeen ihmisten tasa-arvoiset mahdollisuudet huomioiden.

Tärkeää on myös, että muutoksista on tehty kustannushyötylaskelmat ja varmistettu päätöksenteossa myös miten jatkossa palvelu toteutetaan

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *