Eläkeläisille keskiössä kevään eduskuntavaaleissa: Riittävä toimeentulo, ikärasismi ja perinteiset asiointikanavat

Maailma ympärillämme muuttuu vauhdilla ja ikäihmiset ovat usein yksin kohtaamassa muutoksia. Kevään 2023 eduskuntavaaleissa olisikin Eläkeliiton Äänekosken yhdistyksen mielestä huomioitava ikäihmisiä koskevat tarpeet ja katsoa tilannekuvaa realistisesti. Eläkeliiton Äänekosken yhdistys kantaa huolta ikäihmisten riittävästä toimeentulosta, ikärasismista ja perinteisten asiointikanavien säilymisestä.

Riittävä toimeentulo

Ensimmäinen tärkeä asia on turvata riittävä toimeentulo jokaiselle eläkeläiselle. Vaikka väitetään muuta, eläkeläisköyhyyttä ei ole saatu poistettua. Kolmasosa suomalaisista saa eläkettä alle 1250€/kk. Tästä syystä on tärkeä korottaa perusturvan tasoa muuttamalla mm. kansaneläkkeen tulovähenteisyyttä. Jos vähennysprosenttia lievennettäisiin esim.  -10%, vähennys parantaisi pientuloisten eläkeläisten asemaan. On hyvä huomata tulovähenteisyyden muuttamisen olevan takuueläkkeen korottamisen kanssa yhtä tehokas keino.

Myös eläketulon verotusta on kevennettävä palkkatulon tasolle. Ei ole oikein, että eläkeläisten verotus on kovempi kuin palkansaajien. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on alennettava.

Ei ikärasismille!

Toinen tärkeä asia on huomioida, että ikääntyvät kokevat usein olevansa toisen luokan kansalaisia ja kokemus negatiivisesta leimasta ja osattomuudesta voimistuu iän myötä.  Tästä syystä johtuen iäkkäiden palvelulainsäädäntöuudistusta on tuettava. Ko. uudistuksen täytäntöön panon rahoitus on turvattava. Tärkein kehittämiskohde tässä on, että ikäihmiset saavat tarvitsemiaan ja lain heille lupaamia palveluita. Parhaiten ikäsyrjintää voidaan torjua parantamalla ikävaikutusten arviointia.  Tärkeää on myös edistää YK:n ihmisoikeussopimuksen valmistelua.

Perinteiset asiointikanavat huomioitava

Kolmas tärkeä asia on säilyttää perinteiset asiointikanavat digitaalisten rinnalla. Digitalisaatio on haaste päättäjille, viranomaisille ja palveluiden järjestäjille – ei ikääntyneille. Tärkeää on tehdä asiat niin, että jokaisen osallisuus säilyy.

Viranomaisten velvoitetta tarjota digiopastusta onkin tehostettava. Yhdenvertaisuuden perusteella kuntien olisikin järjestettävä digiopastusta asiointipisteitä koskevan sääntelyn tehostamisella. Perinteiset asiointikanavat on säilytettävä digitaalisten rinnalla. Suomen Pankin käteistä rahaa koskevaa aloitetta on edistettävä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *