Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro 12.12.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut! 

Olemme kokoontuneet vuoden tärkeimpään valtuuston kokoukseen, joka antaa suuntaviivoja, niin ensi vuodelle, kuin myös pidemmälle tulevaisuuteen. Tämä kokous on paikka vaikuttaa niihin moniin asioihin, joita vuoden aikana nousee esille, niin julkisessa keskustelussa, kuin myös kaupungin asukkaiden toimesta.
Elämme hyvin erilaisessa maailmantilanteessa kuin vuosi sitten. Tilannetta kuvaa hyvin Varpu Välimäen runo
 ” Lähetin lapseni maailmaan kuin laivan merelle. Ompelin purjeet, neuvoin väylät parhaan taitoni mukaan. Mutta tuulille en voinut mitään”.
Me Äänekoskella kuten kaikissa muissakin kunnissa elämme historiamme ehkä isoimman muutoksen keskellä. Äänekoski-nimisen laiva henkilöstöstä yli puolet siirtyy Soten myötä Hyvinvointialueen palvelukseen ja kunta laivaamme jää ainoastaan fyysiset rakenteet – seinät.
Kun laivan talousarviosta ja miehistöstä lähtee yli puolet, meidän on kuitenkin selvittävä jäljelle jäävillä resursseilla polttoainemäärällä ja energialla eteenpäin ulapalla. Koska samalla luovimme muutoksen myrskyissä ja hyvin epävarmassa maailman tilanteessa tilannekuva tulevaisuuden osalta on hyvin sumuinen. Jotta onnistuisimme selättämään vaikeudet ja kriittiset tilanteet meiltä päättäjiltä vaaditaan taitoa luotsata asioita oikeaan suuntaan. Tarvitaan sitä jo 1600 luvulla Turun yliopistolla tehdyssä väitöstutkimuksessa on kirjattu viisaudesta
”Viisaudesta
Viisauden perusasia on,
että valitaan hyvä ja vältetään paha.
Jotta saisimme tämän viisauden,
tarvitsemme kolminkertaisen silmän:
Muistin, jolla tarkastellaan mennyttä,
ymmärryksen, jolla tarkastellaan nykyhetkeä
ja huolenpidon, jolla tarkastellaan tulevaa.”
Elämme Äänekoskella edelleen kuitenkin mahdollisuuksien aikaa ja toisaalta haasteiden aikaa väestön kehityksen osalta. Uusi kuntastrategiamme Äänekoski-ilmiö janoaa tekoja niin operatiiviselta johdolta kuin meiltä poliittisilta ryhmiltä. Vain yhdessä ja yhteistyöllä kuntalaisten kanssa voimme onnistua.
Tuon sloganin toteutumisen joko teemme tai missaamme mahdollisuutemme. Ja tähän voimme yksituumaisesti todeta, että meillä ei ole vara missata.
Nyt kun Äänekosken kuntastrategia on uudistettu korostuu aito tiedolla johtamisen hyötykäytön merkitys – se on välttämätöntä. Se tuo samalla välttämättömäksi tarpeen lisätä myös ymmärryksen johtamista.  Kaiken kunnan toiminnan pitäisi perustua tiedolla johtamiseen. Jatkuva toiminnan kehittäminen kuuluu kaikkeen kunnan toimintaan – paikoilleen ei saa jämähtää.
Arvoisat kuulijat
Käsiteltävänä oleva talousarvioesitys on realistinen, silti siihen liittyy myös epävarmuustekijöitä. Verokertymät ja valtionosuudet sekä myös toimialojen talouskurissa pysyminen ovat niistä suurimmat.
Käsiteltävänä oleva talousarvio sisältää ainoastaan niukan ylijäämän.  Valtuustoryhmämme on valmis sitoutumaan kaupunginjohtajan talouspolkuun tietyin huomioin
Arvoisat valtuutetut
Keskustan valtuustoryhmä kantaa huolta Äänekosken eri alueiden kehityksestä.
On myös ehdottomasti muistettava, että Äänekoski ei ole pelkästään Äänekosken taajama, vaan meillä on Suolahti, Sumiainen ja Konginkangas, joiden alueiden kehittäminen on myös tärkeää koko Äänekosken tulevaisuuden kannalta.
Tärkeää on, että osaamme hyödyntää myös vireiden kyliemme kehitysideat. Osallistava budjetointi luo tähän hyvät edellytyksen hyvin toteutettuna. Kehitysideana seuraavan vuoden 2024 talous- ja toimintasuunnitelmaan esitämme, että se nostettaisiin selkeästi omaksi kokonaisuudeksi, jota olisi helpompi seurata. Samassa yhteydessä olisi tärkeä saada tietoa hankkeiden, joissa olemme mukana tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Mahdollisuuksia on ja toivottavasti ne osataan hyödyntää. Kaikki on itsestämme kiinni.
Äänekoskelaisen koulutuksen perusta on meidän kuntapäättäjien vastuulla. Siksi meidän on syytä tulevaisuudessa arvioida opetustoimemme tilannetta. Luoko isot yksiköt riittävän turvalliset puitteet kasvuun ja kehittymiseen. Huomioidaanko nuorta riittävästi yksilönä? Koulunmäen koulun osalta kannatamme uudisrakennusta, joka vastaa parhaiten tämän päivän opetuksen tarpeisiin ja mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön.
Keskustan ryhmän mielestä on tärkeää, että olemassa olevat kyläkoulut säilyvät ja että Äänekoski panostaa pienryhmiin erityistä tukea tarvitseville lapsille kouluissa. Ryhmäkoot eivät saisi ainakaan alaluokilla olla yli 20. Myös kouluissa toteutettava inkluusio tulisi ottaa uudelleen tarkasteluun.
Arvoisat valtuutetut
Aivan lopuksi palaan ajatukseen, jota me Keskustassa olemme halunneet tavallisempinakin aikoina budjettipäätösten yhteydessä viestittää. Rahalla ei voida ratkaista kaikkea eikä luoda loputtomasti lisää hyvinvointia. Paljon on lopulta kiinni siitä, miten toinen toisiamme kohtelemme. Rakentaen ja rauhallisesti.
Näillä saatesanoilla ja tiedoilla Keskustan ryhmä on valmis hyväksymään ensi vuoden budjetin ja toivomme, että olemme kohta jo matkalla kohti valoisampia aikoja.
Kiitämme Äänekosken kaupungin työntekijöitä tänä vaikeana vuonna tehdystä tärkeästä työstä ja kaikkia kaupunginvaltuutettuja yhteistyöstä. Toivotamme kaikille rauhallista joulun odotusta
.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *