Yrittäjien asia on tärkeä

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesitys, jolla tavoitellaan yrittäjien eläkevakuutuksien tason parantamista. Kuitenkin on ilmennyt, että pienyrittäjiä ei ole kuultu tarpeeksi yrittäjien eläkejärjestelmän lakiuudistuksessa.

Pienyrittäjissä on valtava määrä muun muassa naisvaltaisia ammatteja kuten partureita, kampaajia, kosmetologeja, unohtamatta monia korjaamoalan yrityksiä, jotka työllistävät pääsääntöisesti itsensä. Koronapandemia kuritti juuri näitä ammattiryhmiä ja myös yrittämisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Monet pienyrittäjät pohtivat ilman uudistustakin yritystoimintansa jatkomahdollisuuksia.

Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että eläkemaksuja määrittävä työtulo vastaisi mahdollisimman hyvin yrittäjän työpanoksen arvoa. Suomen Yrittäjät ovat kyllä olleet tiiviisti mukana lakiesityksen valmistelussa ja kannattaneet esitettyjä muutoksia, silti järjestö on tuonut ilmi huolia lain soveltamiseen liittyen. Kyseiset huolet on syytä käydä perusteellisesti läpi eduskuntakäsittelyssä.

Yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen ja eläkeköyhyyden vähentäminen ovat tavoitteita, jotka vaativat käytännön toimia. Yrittäjien keskuudessa alivakuuttaminen on ollut pitkäkestoinen ongelma, jota on edellisen ja nykyisen hallituksen aikana selvitetty, ratkottu ja samalla pyritty lisäämään yrittäjien luottamusta eläkejärjestelmään.

Ei ole oikein, että yrittäjä joutuu kohtuuttomaan tilanteeseen eläkemaksujen kanssa. Yrittäjien toimeentulo ja yrittäjän omat mahdollisuudet ja vapaus vaikuttaa yrittäjyyteen liittyviin ratkaisuihin ovat tärkeitä. On kuitenkin hyvä myös muistaa, että eläkemaksujen taso ei vaikuta pelkästään yrittäjien edessä olevan eläkkeen suuruuteen vaan myös sosiaaliturvaan esimerkiksi sairauden sattuessa kohdalle. Tästä syystä myös yhteiskunnallista ohjausta tarvitaan. Yrittäjien eläkelakiuudistukseen on mahdollista tehdä muutoksia ja täsmentää sitä. On huolehdittava, että lakiuudistus parantaa yrittäjien asemaa, ei heikennä sitä.

Yrittäjien eläketurvaa koskevassa lakimuutoksessa on myös kyse yrittäjyyden edellytyksistä. Kannattaako Suomessa työllistää itsensä ja parhaassa tapauksessa koko joukko muitakin ihmisiä. Yrittäjien varassa lepäävät paljolti kaikki meidän jokapäiväiset palvelumme. Yrittäjyydestä suoraan tai välillisesti maksettavilla veroilla kustannetaan palvelut terveydenhuollosta lastensuojeluun sekä muun yhteiskunnan pyörittäminen aina vaikkapa tiehankkeista alkaen.

Tässä perusteita miksi yrittäjien toiveet ja huolet on kuultava erityisesti päättäjien pöydissä. Yrittäjyydestä olisi syytä myös puhua enemmän. Meidän jokaisen, jotka kannatamme hyvinvointiyhteiskuntaa, tulisi tukea ja kannattaa yrittäjyyttä kaikin keinoin.

Suosimalla paikallisia yrittäjiä jokainen voi myös omassa arjessaan osoittaa, että yrittäjien asia on tärkein.

Leila Lindell

maakuntaneuvos

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *