Vastuullista päätöksentekoa Liimattalan tuulivoima kaava-asiassa

Tuulivoimakaavoitukseen liittyvien päätösten tulee perustua tietoon, ymmärrykseen ja harkintaan. Tuulivoimaa perustellaan sen puhtaudella sekä taloudellisilla vaikutuksilla. Hyvän päätöksenteon edellytyksenä on tunnistaa ja tunnustaa tuulivoiman etujen lisäksi myös sen ongelmat.

Hiilineutraaliuteen tulee pyrkiä, mutta huonoja päätöksiä ei hätäilyn vuoksi ole tarpeen tehdä. Olkiluoto 3 lisää Suomen sähköntuotannon omavaraisuutta merkittävästi, vakauttaa energiajärjestelmää ja laskee hintoja.

Äänekoskella kannetaan jo nyt ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta kiitettävästi, kun paikallinen energiayhtiö tarjoaa lähes 100 prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Metsä Group tuottaa yli 15% koko Suomen uusiutuvasta energiasta. Olemme Äänekoskella kantaneet kortemme kekoon hyvin ja imagohyötyä ei tarvitse tuulivoimalla hakea.

Tuulivoimaenergialla  ratkaisemattomia haasteita

Tuulivoimaenergialla on toistaiseksi ratkaisemattomia haasteita ja ongelmia. Tuulivoiman epätasaisen tuotantotehon vuoksi tarvitaan varavoimaa. Mikäli tuulivoiman osuus energiantuotannosta lisääntyy merkittävästi, sähkönkulutusta on myös säännösteltävä ja energian varastointi myöhempää käyttöä varten on välttämätöntä. Varastokapasiteettia on oltava massiivisesti, mikäli nojataan epätasaiseen ja epäluotettavaan tuulivoimaan, sillä esim. teollisuus ei kestä prosessien alas ajamista vaihtelevan energian vuoksi ja kovimman kulutuksen aikana pakkasella tarvitaan sähköä. Varastointiin on ratkaisumalleja, mutta ei vielä kovin toimivia. Nykyiset akkuteknologiat ovat kalliita ja vesittävät ilmastohyödyn. Ratkaisun energian varastointiin voi tarjota vetyteknologia, mutta toteutus on kallis ja vielä kesken.

Toinen merkittävä tuulivoiman ongelma liittyy sen ympäristövaikutuksiin, joita tulisi punnita ilmastohyötyjen ohella. Luontokato on aivan yhtä vakava kriisi kuin ilmastonmuutos. Tutkimusten mukaan tuulivoimalat ovat todellinen uhka biodiversiteetille, josta syystä niiden rakentamista suositellaan rakennettuun ympäristöön, ei luontoon. Päästöt ilmaan, veteen ja maahan ovat haitallisimmat valmistusvaiheessa ja tutkimukset suosittelevatkin vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien nopeaa kehittämistä. Asennus, kuljetus, huolto ja raaka-aineiden hankinta sijoittuu toiseksi, mutta ongelmia syntyy myös elinkaaren loppuvaiheessa.

Politiikassa päätösten on nojattava faktoihin

Politiikassa päätösten on nojattava faktoihin, tieteeseen ja on katsottava tulevaisuuteen. Useat tuulivoiman ongelmat ovat toistaiseksi ratkaisematta, joten fossiilivapaata energiaa tulee hakea muualtakin kuin tuulesta. Vaihtoehtoja onneksi on useita, tilastokeskus luokittelee yhteensä 15 uusiutuvan energian lähdettä. Uusia energianlähteitä kehitetään jatkuvasti ennennäkemättömin resurssein, monet kiertotalouden mukaiset ratkaisut pienentävät ilmastoriskiä ja energiatehokkuus sekä energian säästäminen ovat olennaisia niin teollisuudessa kuin kulutuksessa. Pienydinvoimalat tulevat VTT:n mukaan sähköntuotantoon Suomessa jo tämän vuosikymmenen puolella. Ehkä hiilineutraali Suomi 2035 onkin mahdollista vain ydinvoimalla tuotetun vetypohjaisen energian avulla?

Edellinen ohjaa päätöksiä myös Äänekoskella, jossa luonteva linja on bioenergian ja -talouden edelleen kehittäminen. Niiden merkitys tulee korostumaan entisestään EU:n sitoumusten myötä.

Mikäli Liimattalan tuulivoimahanke hyväksyttäisiin, se tarkoittaisi Äänekosken kaupungille noin 95 000e kiinteistöverotuloja vuodessa.

Tuulivoiman vaikutukset alueen asukkaille

Paikallisen taloudellisen hyödyn vastapainona on tuulivoimaloiden vaikutukset alueen asukkaille. Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan asioihin on kirjattu kuntalakiin 22§. Perustuslain 20§ mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Äänekosken kaupunki korostaa voimakkaasti Äänekoski Ilmiössään, että se kohtelee asukkaita tasapuolisesti ja vuorovaikutusta ohjaa avoin ja toimiva, dialogiin pohjautuva viestintä.

Näitä oikeuksiaan käyttäen alueen asukkaat ovat pitkäjänteisesti, aktiivisesti ja perustellusti tuoneet esiin oman huolensa ja hätänsä koskien Liimattalan tuulivoimalahanketta. Sanoma on ollut voimakas ja selkeä, Liimattalaan ei haluta tuulivoimaa sen alueelle haitallisten vaikutusten vuoksi.

Olemme luvanneet jo ehdokkaina ollessamme kuunnella kuntalaisia. Siitä lupauksesta kannamme vastuun. Olemme valmistautuneet Liimattalan tuulivoimakaavasta päättämiseen systemaattisella ja monipuolisella tiedonhaulla arvioiden kriittisesti käyttämiämme lähteitä. Olemme kuunnelleet tuulivoimala-alueen vaikutuspiirissä olevien asukkaiden mielipiteitä tarkalla korvalla ja keskustelleet heidän kanssaan avoimesti. Kannatamme kehitystä, jossa pyritään puhtaan energian lisäämiseen järkevällä tavalla.

Edellisen perusteella kantamme Liimattalan tuulivoimahankkeeseen on kielteinen.

 

Äänekosken Keskustan valtuutetut

Äänekosken Kristillisdemokraattien valtuutetut

Äänekosken Maltillisten valtuutetut

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *