Mitä Sote uudistus tarkoittaa

Mitä Sote uudistus tarkoittaa 

23.6 oli historiallinen hetki sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmällemme, kun eduskunta hyväksyi uuden Sote lainsäädännön, joka on isoin uudistus sitten 70-luvun kansanterveystyön lainsäädännön jälkeen. Mistä oikein on kyse puhututtaa.

Kun nyt Sote uudistus toteutuu Keski-Suomeen perustetaan maakunnan kokoinen hyvinvointialue. Tällöin hoidon ja hoivan kustannukset eivät kulje enää yksittäisen kunnan budjetin kautta. Verotulot siirtyvät tällöin valtion verotuksen kautta valtiolta Keski-Suomeen. 

Hyvinvointialueen vaalit pidetään 23.1.2022 tällöin ja  valtuusto aloittaa toiminnan 1.3.22. Keskisuomalaisten vaaleissa valitsemat valtuutetut päättävät tällöin rahankäytön linjauksista. He päättävät palveluverkosta ja siitä, miten paljon yhteistyötä tehdään yksityisten yritysten kanssa.

Keski-Suomessa maakuntaan on uudistuksessa tulossa hieman enemmän rahoitusta soteen kuin mitä Keski-Suomen kunnat siihen nyt pystyivät käyttämään. Mikä helpottaa monta kuntaa, koska niiden rahoituskyky on tuskin paranemassa.

Uudistuksen seurauksena kuntien omaisuutta sekä sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymissä oleva, viime kädessä kuntien omistukseen kuuluva omaisuus siirtyy hyvinvointialueen omistukseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaakin perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta, että kunnan taloudellista itsehallintoa turvaavaa säännöstä täydennetään.

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on uudistuksen myötä oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Keskeisimpänä vaikuttamiskeinoja voidaan pitää äänioikeutta aluevaaleissa ja äänestysoikeutta hyvinvointialueen kansanäänestyksessä. Hyvinvointialueen jäsenellä on lisäksi aloiteoikeus hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.

Hyvinvointialueella on kolme erilaista vaikuttamistoimielintä. Aluehallituksen on asetettava 

  • nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 
  • ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä 
  • vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. 

Aluehallituksen on huolehdittava edellä tarkoitettujen elinten toimintaedellytyksistä.

Aluevaltuuston on myös pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

  1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;
  2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
  3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin;
  4. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
  5. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun;
  6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Nyt on tärkeää, että Keski-Suomen asukkailla on riittävästi tietoa aluevaaleista. Tärkeää on myös saada asukkaat äänestämään ja ottamaan kantaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *