Huolehditaan riittävistä hiilinieluista Äänekoskella

Äänekoskella kaavoitetaan ja myös teollisuus ja yritykset rakentavat voimakkaasti. Kaupunki kehittyy, ja se on  positiivista. Kaupungin kehittyminen on sen olemassaolon elinehto. Kaupungin kehittyessä joudutaan tekemään katuja ja muuta infraa ja kaatamaan metsää rakentamisen tieltä.

Äänekoski on ottanut kaupungin kehittämisen lisäksi myös ilmastonmuutoksen vakavasti, ja on tehnyt paljon töitä ilmastonmuutoksen torjunnan saralla. Äänekosken tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tähän tavoitteeseen ohjaavat kaupunkistrategia ja alueellinen ilmastotyö.

Metsät ovat hiilinieluja eli ne sitovat enemmän hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu ilmakehään. Hiilinielu lasketaan vähentämällä puuston kasvusta samana vuonna tehdyt hakkuut ja puuston luonnollinen poistuma. Keskimäärin yksi kuutio puuta sitoo itseensä noin 1 000 kiloa hiilidioksidia. Hehtaari suomalaista metsää sitookin noin 4 700 kiloa hiilidioksidia vuodessa. Hiiltä sitoutuu puuhun sen kasvaessa. Taimet ja nuoret puut kasvavat vauhdilla, ja kasvuvauhti hidastuu, mitä vanhemmaksi ne kasvavat.

Keskusta on nostanut valtakunnallisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan järkeviä, konkreettisia ratkaisuja. Tavoitteena oleva hiilineutraalius voidaan saavuttaa niin, ettei ihmisten arkea vaikeuteta kohtuuttomasti.

Koska kaavoitettujen alueiden tieltä joudutaan kaatamaan metsää, on Äänekosken kaupungin huolehdittava siitä, että puita istutetaan vähintään saman verran muualle kaupungin alueella, jotta riittävä hiilinielu säilyy. Äänekosken kaupungin omistuksessa on myös paljon maata, johon mahtuu istuttamaan metsää. Hiilinielujen kasvattamiseksi myös kaupungin omistamien vajaatuottoisten metsien kasvua pitää parantaa. Kaupungin tulee myös kehittää omistamisensa peltojen hiilensidonta- kykyä parantamalla niiden vesitaloutta.

Mielestäni olisi tärkeää, että kaupunki sitoutuu istuttamaan vähintään saman verran puita joka vuosi kaupungin omistamille alueille, mitä joudutaan kaatamaan kaavoituksen ja rakentamisen alta. Vajaatuottoisten metsien kasvua pitää parantaa ja kaikki sellaiset puuttomat maa-alueet metsittää, joille ei ole suunniteltu muuta käyttöä. Myös kaupungin omistamien peltoalueiden hiilensidontakykyä tulee parantaa kehittämällä niiden vesitaloutta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *