Vahvistetaan osallistuvaa budjetointia

Kesäkuussa 2017 voimaan tullut kuntalain pykälä 22 § kannustaa osallistuvan budjetoinnin soveltamiseen. Pykälässä sanotaan, että asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun.

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään. Miten kevyen liikenteen väylät, viheralueet ja liikuntapaikat toteutetaan? Mihin koulut ja päiväkodit sijoitetaan? Vaikka valtuusto päättääkin kuntatalouden isoista linjoista ja kokonaisuuksista, kuntalaisia kannattaa kuunnella.

Tuloksena voi olla osuvampia palveluja ja tyytyväisempiä asukkaita. Osallistuva budjetointi on myös talouden, demokratian ja käytännön tekemisen yhdistämistä. Asukkaiden kanssa voidaan pohtia, mistä löydetään resursseja toteuttaa sellaisia yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita, joihin kunnan omat resurssit eivät yksinään riitä.  Sen avulla pystytään ottamaan käyttöön uudenlaisia toimintatapoja ja keskustelevaa toimintakulttuuria.

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät ehdottamaan ja päättämään rahoituksesta pienehköille investoinneille, joita he pitävät tärkeimpinä

Toteutustapoja osallistuvaan budjetointiin voisi olla monia. Tavallisin voisi olla ehdottaminen nettikanavan kautta, tarvittaessa äänestys ja toteuttaminen. Toteuttamisen voisi hoitaa alueen asukkaat, kunta tai kolmas sektori.

Toimintatapa lisäisi Äänekoskella yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta kunnan asukkaiden ja kunnan välille. Kyläyhdistyksillä, kaupunginosilla sekä järjestöillä olisi mahdollisuus osallistua budjetointiin. Lisäksi kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet lisääntyisivät ja samalla ymmärrys rajallisten resurssien jakamisesta. Samalla voisi ottaa pohdintaan alueneuvostojen perustamisen edistämään kuntalaisten alueellista asioihin vaikuttamista. Alueneuvostoilla voisi olla oma budjetti toiminnalleen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *