Ei haikailla menneisiin, vaan tartutaan tulevaisuuden tekemiseen!

Olen nähnyt ensimmäisen päivänvaloni Äänekosken vanhassa sairaalassa. Äänekoski oli 50-luvun lopulla, kehittyvä paikkakunta: Teollisuus investoi, mikä toi leipää ja turvasi perheiden toimeentulon. Tuolloin yhtiö piti huolta myös työntekijöidensä sosiaalisista asioista: tarjosi asunnot ja mahdollisti omakotitalojen rakentamisen antamalla lainaa. Yhtiö oli silloin isäntä, joka piti huolta palkollisistaan, asunnoista, terveydenhuollosta ja panosti myös koulutuksen järjestämiseen. Äänekoski oli kuntana tiivis yhteisö.

Vuosikymmenten aikana Äänekoski on kasvanut ja kehittynyt alueen seutukeskukseksi. Olemme kokeneet teollisuuden nousukaudet ja myös isojen yritysten toiminnan loppumisen tai siirtymisen pois kunnastamme. Vaikeita aikoja on ollut, mutta aina Äänekoski on kyennyt niistä nousemaan ylös.

Olemme kokeneet useita kuntaliitoksia, joiden myötä toimintakulttuuriin on tullut paljon uusia näkökantoja. Liitokset ovat aina asioita muuttavia ja niistä voi jäädä myös vuosikymmenten pituisia arpia. Uusia taajamia, entisiä kuntakeskuksia ja kyliä tuli useita. Äänekosken voikin sanoa olleen monessa asiassa edelläkävijä.

Nyt elämme tämän päivän realiteettien aikaa. Maailma ympärillämme on turbulenssissa ja sitä myötä meidän on tärkeä hyödyntää kunnan alueen erilaisia rakenteita, kylien yhteisöllisyyttä, keskusalueen palvelujen saatavuutta ja kylien vetovoimaa asuinalueina.

Äänekoskella on yhdessä kyläyhdistyksien kanssa laadittu Kylien ja taajamien kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on tukea kunnan elinvoimaisuutta. Kylätoimikunnat toimivat linkkinä Äänekosken kaupungin luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin laatimalla kylien kehittämistä koskevia aloitteita, esityksiä ja kannanottoja. Kylien ohella tässä kehittämisohjelmassa tarkastellaan myös taajamia.

Äänekoskella kylätoiminnan kanavana toimivat kyläyhdistykset ja -seurat, jotka omalla toiminnallaan edistävät kyläyhteisöjen kehittämistä. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Kyläyhdistysten aktiivista toimintaa on tärkeää kehittää yhdessä.

Mielestäni voisimme perustaa myös Äänekosken kyläyhdistyksen tuomaan keskustaajaman näkemyksiä yhteiseen pohdintaan Kyläparlamenttiin. Kaupungin poliittisen ja operatiivisen johdon kyläkierrokset pitää saada ”uuteen lentoon” ja niissä esille tuodut näkemykset tilannetietoina toiminnan suunnitteluun.

Olen tämän paikkakunnan kasvatti. Äänekoski on tarjonnut minulle hyvän pohjan koulutuksen, harrastusmahdollisuuksien ja peruspalveluiden osalta. Haluan kuntapäättäjänä panostaa yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. On keksittävä keinoja, miten päätöksenteko saadaan lähemmäksi ihmisiä ja tiedotus sujuvaksi jo ennen lopullisia ratkaisuja. Täällä on ollut hyvä elää, kasvattaa lapset ja pitää huolta myös vanhemmista sukupolvista. Pidetään yhdessä huolta siitä jatkossakin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *