Keskustan valtuustoryhmän talousarviopuheenvuoro 7.12.2020

Tulevaisuutta ei aina pysty arvioimaan. Joskus yllätyksenä tulevat huonot uutiset, toisinaan valoisat ilonaiheet ja käänteet parempaan. Vuosi sitten tuskin kukaan osasi kuvitella, miten koronan synkkä tämä vuosi tulisi olemaan.

Koronan vaikutukset ovat laajat, emmekä me Äänekoskellakaan ole niiltä välttyneet. Äänekoskelaisten  arjen lisäksi koronan vaikutukset näkyvät kaupungin taloudessa.

Vaikka tulevaisuus aina yllättää, niin nyt on kuitenkin aika arvioida Äänekosken ensi vuoden taloutta. Ajat ovat koronan takia varsin erikoiset. Poikkeuksellinen on myös ensi vuoden budjetti. Keskustalle on tärkeää, että koronakriisin keskellä ihmisten arjen ja hyvinvoinnin kannalta keskeiset palvelut turvataan

Kulunut vuosi on ollut tapahtumarikas ja valtuustolla on ollut vaikeita asioita päätöksenteossa. Asioita, jotka ovat keskusteluttaneet ja myös äänestyksiä on käyty. Olemme pitäneet kokouksemme myös poikkeuksellisesti teamsin välityksellä

Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin ja valtuusto on ottanut sen roolin ja olemme äänestäneet useista asioista. Tämä on sitä demokratiaa. Äänestyksen jälkeen onkin aina edettävä päätetyn mukaisesti ja jätettävä pulinat pois. Toivottavaa on, että pystymme valtuutettuina esiintymään kokouksissa asiallisesti ja suitsimaan hieman kielenkäyttöä valtuuston arvovallalle sopivaksi.

Toimintavuoden aikana olemme myös havainneet, että yhdessä tehden saadaan paremmin asioita eteenpäin. Yhdessä tekemisessä tarvitaan kuitenkin luottamusta. Luottamusta tarvitaan virkamiesten osalta asioiden valmisteluun, ryhmien neuvotteluihin ja yhdessä työskentelyyn.

Suomen kunnissa on edelleen  kuntataloudella  isoja haasteita. Kuntatalouteen ja myös valtion talouteen kohdistuu tulevien vuosien osalta myös isoja epävarmuustekijöitä. Eikä viimeisimmät verotulokertymätiedot lupaa meille Äänekoskellakaan hyvää

Elämme Äänekoskella edelleen kuitenkin mahdollisuuksien aikaa ja toisaalta haasteiden aikaa väestön kehityksen osalta. Tienvarsimainoksessa 4 tiellä lukee ”Tulevaisuus asuu täällä”. Tuon sloganin toteutumisen joko teemme tai missaamme mahdollisuutemme. Meillä’ ei ole vara missata.

Talous on väline, hyvinvointi on päämäärä. Koronakriisi horjuttaa niin talouden kuin hyvinvoinninkin tasapainoa. Nyt väliaikaisesti pahimman kriisin aikana keskitymme ensi sijassa turvaamaan ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Uusi tasapaino on kuitenkin pystyttävä löytämään myös kaupungin talouteen, jotta tiemme on kestävä, ja pystymme talousvälineen avulla luomaan hyvinvointia tulevaisuudessakin.

Strategian päivittäminen ja aito tiedolla johtamisen hyötykäyttö ovat meillä välttämättömiä. Samalla on tarve lisätä myös  ymmärryksen johtamista joka on tiedolla johtamisen jalostamista. Kaiken kunnan toiminnan pitäisi perustua tiedolla johtamiseen. Jatkuva toiminnan kehittäminen kuuluu kaikkeen kunnan toimintaan, etenkin terveydenhuoltoon, jossa Äänekoskella on onnistuttu. Tärkeää on saada henkilöstö kiinnostumaan  ja innostumaan muutoksessa.

Käsiteltävänä oleva talousarvioesitys on realistinen, joskin siihen liittyy myös epävarmuustekijöitä. Verokertymät ja valtionosuudet sekä myös toimialojen talouskurissa pysyminen ovat niistä suurimmat.

Taloussuunnitelman pohjaa vuosille  2021-2023 helpotti kun alijäämät saatiin katettua jo vuoden 2016 aikana ja 2017 tehtiin positiivinen tulos.

Kaupungin investoinnit vuodelle 2021 ovat satsauksia Äänekosken elinvoimaisuuteen tulevaisuudessa.

Investointisuunnitelman osalta on syytä kiinnittää seuraavana vuonna talousarviota laadittaessa huomiota edelleenkin korkeaan investointitasoon. Sen osalta on tulevina vuosina pidettävä tiukempaa budjetin suunnittelukuria. Nykytasoa ei voi jatkossa sallia.

Kaupungin talouden pitäminen tasapainossa on keskustan ryhmän mielestä tärkeää ja etenkin sitoutuminen budjettiin. Liikkumavara on pieni ja investointitaso edelleen liian suuri. Tärkeää on, että investoinneissa huomioidaan myös alueet ympäri Äänekoskea.

Panostukset ennaltaehkäisyyn terveydenhuollossa ja vapaa-aika sektorilla ovat kannatettavia. Erinomainen asia on, että vuodelta 2020 siirtyneet investoinnit lähiliikuntapaikkoihin sisältyy talousarvioon

Toimialoilla on tehty selkeästi paljon kehittämistyötä. Hyvä niin. Paljon on tehty, mutta vielä on myös tehtävää.

Arvoisat valtuutetut

Keskustan valtuustoryhmä kantaa huolta Äänekosken eri alueiden kehityksestä.

Äänekoskelaisen koulutuksen perusta on kuntapäättäjiemme vastuulla ja meidän on syytä tulevaisuudessa arvioida uudelleen onko kouluverkkoratkaisumme oikeanlaiset. Luoko isot yksiköt riittävän turvalliset puitteet kasvuun ja kehittymiseen. Huomioidaanko nuorta riittävästi yksilönä. Etenkin korona epidemian myötä asia on noussut esille

Keskustan ryhmän mielestä on tärkeää, että kyläkoulut säilyvät ja että Äänekoski panostaa pienryhmiin erityistä tukea tarvitseville lapsille kouluissa. Ryhmäkoot eivät saisi ainakaan alaluokilla olla yli 20. Myös koulutoimen inkluusion voisi ottaa uudelleen tarkasteluun. Muutaman huonosti käyttäytyvän takia koko luokka voi olla levoton. Samalla oppimishaluisten oppiminen vaikeutuu, kun he jäävät yksin kun erityistä tukea vaativat vievät opettajien ajan.

Keskustan ryhmä pitää myös tärkeänä, että bioenergiaa hyödynnetään tulevaisuudessa Äänekoskella enemmän. Siksi toiveemme on, että kaupunki toimillaan edesauttaa biokaasutankkauspisteen saamista Äänekoskelle.

Konginkankaan alueelle suunnitellusta tuulivoimaan kaavoitukseen suhtaudumme erittäin kriittisesti. Keskustaryhmän mielestä alueen asukkaiden ja Konginkankaan kyläyhdistyksen kanta on huomioitava asiassa.

Kaikkia Äänekosken kunnan osia tulee kehittää ja päätöksillä ei pidä tyhjentää kyliä.

Äänekoskella on edelleen tuleville vuosille isot haasteet saada työpaikkoja lisää ja panostaa toimivaan yrityspolitiikkaan.

Erittäin hieno asia on myös että Äänekoski on panostanut myös Äänekosken historian tallentamiseen, josta hyvä esimerkki on tältä vuodelta Hiskin mökin siirto ja ensi vuodelle suunniteltu saunarakennuksen siirto Äänekosken aseman alueelta. Kyseiset investoinnit ovat kulttuuritekoja, joilla menneisyyden asioita tuodaan kuntalaisille näkyviksi. Äänekosken teollista kehittymistä asukkaille tutuksi. Äänekosken teollista kehittymistä saadaan myös näkyviin v 1923 rakennetun peruskorjauksella.

Hieno asia on että talousarvioon saatiin hallituksen käsittelyn yhteydessä lisättyä omaishoidon tukeen summa joka on realistinen suhteessa sen tarpeeseen.

Arvoisat valtuutetut ja puheenjohtaja

Keskustan valtuustoryhmä esittää toiveen jälleen kerran ensi vuoden talousarvion valmisteluprosessin kehittämisestä edelleen.

Koemme että valtuutettujen tulee ensi vuonna päästä keskustelemaan ja vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa talousarvioluonnokseen. Arvoisa puheenjohtaja on tärkeää, että valtuusto on ylimpänä päättävänä elimenä aktiivisesti mukana. Valtuuston aseman tulee säilyä ja meillä on tarve iltakouluihin ja valtuustoseminaareihin. On tärkeää pitää valtuutetut ajan tasalla. Valtuutetuilla on oikeus saada riittävät tiedot päätöksenteon pohjaksi. Näin saadaan myös turhat luulot korjattua. Tämä on tiedolla johtamista parhaimmillaan. Parempaan suuntaa on menty mutta silti tässä asiassa on kehitettävää.

Aivan lopuksi palaan ajatukseen, jota me Keskustassa olemme halunneet tavallisempinakin aikoina budjettipäätösten yhteydessä viestittää.

Rahalla ei voida ratkaista kaikkea eikä luoda loputtomasti lisää hyvinvointia. Paljon on lopulta kiinni siitä, miten toinen toisiamme kohtelemme. Nyt korona-aikana tämä korostuu. Viranomaiset ja päättäjät seuraavat aktiivisesti tilannetta ja harkitsevat tautitilanteen hillitsemiseksi kulloinkin sopivat toimenpiteet. Kuitenkin ihmisten käyttäytymisellä ja valinnoilla on ratkaiseva merkitys siinä, miten hyvin koronatartuntoja onnistutaan estämään.

Onneksi kuitenkin tässä maailman ajassa näiden etäyhteyksien avulla me voimme kokoustaa, tehdä töitä, hoitaa asioita ja pitää yhteyttä lähimmäisiimme terveysturvallisesti.

Näillä saatesanoilla ja tiedoilla Keskustan ryhmä on valmis hyväksymään ensi vuoden budjetin ja toivomme, että olemme kohta jo matkalla kohti valoisampia aikoja. Kiitämme Äänekosken kaupungin työntekijöitä tänä vaikeana vuonna tehdystä tärkeästä työstä ja kaikkia kaupunginvaltuutettuja yhteistyöstä. Toivotamme kaikille rauhallista joulun odotusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *