Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro

Keskustan ryhmäpuheenvuoro 2019

Kulunut vuosi on ollut tapahtumarikas ja valtuustolla on ollut vaikeita asioita päätöksenteossa. Asioita jotka ovat keskusteluttaneet ja myös äänestyksiä on käyty.

Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin ja nykyinen valtuusto on ottanut sen roolin ja olemme äänestäneet useista asioista. Tämä on sitä demokratiaa. Äänestyksen jälkeen onkin aina edettävä päätetyn mukaisesti ja jätettävä pulinat pois.

Toimintavuoden aikana olemme myös havainneet, että yhdessä tehden saadaan paremmin asioita eteenpäin. Yhdessä tekemisessä tarvitaan kuitenkin luottamusta. Luottamusta tarvitaan virkamiesten osalta asioiden valmisteluun, ryhmien neuvotteluihin ja yhdessä työskentelyyn.

Suomen kunnissa on kuntaloudella isoja haasteita. Kuntatalouteen ja myös valtion talouteen kohdistuu tulevien vuosien osalta myös isoja epävarmuustekijöitä. Eikä viimeisimmät verotulokertymätiedot lupaa meille Äänekoskellakaan hyvää

Elämme Äänekoskella edelleen kuitenkin mahdollisuuksien aikaa ja toisaalta haasteiden aikaa väestön kehityksen osalta. Tienvarsimainoksessa 4 tiellä lukee ”Tulevaisuus asuu täällä”. Tuon sloganin toteutumisen joko teemme tai missaamme mahdollisuutemme. Meillä’ ei ole vara missata.

Strategian päivittäminen ja aito tiedolla johtamisen hyötykäyttö ovat meillä välttämättömiä. Kaiken kunnan toiminnan pitäisi perustua tiedolla johtamiseen. Jatkuva toiminnan kehittäminen kuuluu kaikkeen kunnan toimintaan, myös terveydenhuoltoon, jossa Äänekoskella on onnistuttu. Tärkeää on saada henkilöstö kiinnostumaan ja innostumaan muutoksessa.

Käsiteltävänä oleva talousarvioesitys on realistinen, joskin siihen liittyy myös epävarmuustekijöitä. Verokertymät ja valtionosuudet sekä myös toimialojen talouskurissa pysyminen ovat niistä suurimmat.

Taloussuunnitelman pohjaa vuosille 2020-2022 helpotti kun alijäämät saatiin katettua jo vuoden 2016 aikana ja 2017 tehtiin positiivinen tulos.

Kaupungin investoinnit vuodelle 2020 ovat satsauksia Äänekosken elinvoimaisuuteen tulevaisuudessa. Syytä on kuitenkin muistaa, että leasing rahoitukset lisäävät vuositasolla käyttötalouden menoja.

Investointisuunnitelman osalta on syytä kiinnittää seuraavana vuonna talousarviota laadittaessa huomiota liian korkeaa investointitasoon. Sen osalta on tulevina vuosina pidettävä tiukempaa budjetin suunnittelukuria. Nykytasoa ei voi jatkossa sallia.

Kaupungin talouden pitäminen tasapainossa on keskustan ryhmän mielestä tärkeää ja etenkin sitoutuminen budjettiin. Liikkumavara on pieni ja investoinnit liian suuret. Tärkeää on, että investoinneissa huomioidaan myös alueet ympäri Äänekoskea.

Panostukset ennaltaehkäisyyn terveydenhuollossa ja vapaa-aika sektorilla ovat kannatettavia. Hienoja panostuksia onkin tehty mm kuntoportaisiin eri puolelle Äänekoskea

Toimialoilla on tehty paljon kehittämistyötä. Hyvä niin. Paljon on tehty, mutta vielä on myös tehtävää.

 

Keskustan valtuustoryhmä kantaa huolta nuorisosta Äänekoskella.

Äänekoskelaisen koulutuksen perusta on kuntapäättäjiemme vastuulla ja meidän on syytä arvioida, onko kouluverkkoratkaisumme oikeanlaiset. Luoko isot yksiköt riittävän turvalliset puitteet kasvuun ja kehittymiseen. Huomioidaanko nuorta riittävästi yksilönä.

Keskustan ryhmän mielestä on tärkeää, että kyläkoulut säilyvät ja että Äänekoski panostaa pienryhmiin erityistä tukea tarvitseville lapsille kouluissa. Ryhmäkoot eivät saisi ainakaan alaluokilla olla yli 20. Koulutoimen inkluusion voisi ottaa uudelleen tarkasteluun. muutaman huonosti käyttäytyvän takia koko luokka voi olla levoton. Samalla oppimishaluisten oppiminen vaikeutuu, kun he jäävät omilleen kun erityistä tukea vaativat vievät opettajien ajan.

Keskustan ryhmä pitää myös tärkeänä, että bioenergiaa hyödynnetään tulevaisuudessa Äänekoskella enemmän. Siksi toiveemme on, että kaupunki toimillaan edesauttaa biokaasutankkauspisteen saamista Äänekoskelle.

Äänekoskella on edelleen tuleville vuosille isot haasteet saada työpaikkoja lisää ja panostaa toimivaan yrityspolitiikkaan

 

Arvoisat valtuutetut ja puheenjohtaja

Keskustan valtuustoryhmä esittää lopuksi toiveen ensi vuoden talousarvion valmisteluprosessin kehittämisestä edelleen.

Koemme että valtuutettujen tulee ensi vuonna päästä keskustelemaan ja vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa talousarvioluonnokseen. Arvoisa puheenjohtaja on tärkeää, että valtuusto on ylimpänä päättävä-nä elimenä aktiivisesti mukana. Valtuuston aseman tulee säilyä ja meillä on tarve iltakouluihin ja valtuustoseminaareihin. On tärkeää pitää valtuutetut ajantasalla. Näin saadaan myös turhat luulot korjattua. Tämä on tiedolla johtamista parhaimmillaan.

Keskustan valtuustoryhmä esittää talousarvion ja -suunnitelman hyväksymistä esitetyssä muodossa.

Kiitos kaupungin henkilöstölle, virkamiehille, johtoryhmälle ja valtuutetuille kuluneesta vuodesta. Hyvää Joulua ja tulevaa vuotta 2020.

Leila Lindell

valtuustoryhmän pj

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *