Arvoisat valtuutetut

Suomen 100 v juhlavuoden teema on Yhdessä. Yhdessä tehden saadaan paremmin asioita eteenpäin. Yhdessä tekemisessä tarvitaan kuitenkin luottamusta. Kunnissa luottamusta tarvitaan virkamiesten asioiden valmisteluun, neuvotteluihin, poliittisten ryhmien neuvotteluihin ja yhdessä työskentelyyn.

Suomen taloudellinen ja samalla myös kuntatalouden tilanne elää hiljalleen positiivisemman kehityksen aikaa. Kuntatalouteen kohdistuu tulevien vuosien osalta epävarmuustekijöitä

Elämme Äänekoskella, toisaalta mahdollisuuksien aikaa teollisuuden investointien osalta ja toisaalta haasteiden aikaa väestön kehityksen osalta.

Käsiteltävänä oleva talousarvioesitys on suhteellisen realistinen, joskin siihen liittyy myös epävarmuustekijöitä. Verokertymät ja valtionosuudet sekä myös toimialojen talouskurissa pysyminen.

Taloussuunnitelman vuosille  2018-2020 pohjaa helpotti kun alijäämät saatiin katettua vuoden 2016 aikana etuajassa aiempaan suunnitelmaan.  Kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä  yksityiskohtainen toimenpideohjelma yltää vuoteen silti vielä 2018 saakka ja sen mukaan talous on syytä pitää vakaana Irtiottoihin ei ole varaa.

Kaupungin investoinnit vuodelle 2018 ovat peräti 15,4 milj. euroa eli yli kaksinkertaiset vuoteen 2017 nähden. Isoimmat investoinnit paloasema, liikuntatalon peruskorjaus , keskuskeittiö ja ylipainehalli ovat samalla merkittäviä satsauksia Äänekosken elinvoimaisuuteen tulevaisuudessa.

Kunnallisteknisellä puolella on myös merkittäviä investointeja Kotakennään ja Hirvimäen alueella. Vauhti on hirmuinen ja siksi onkin syytä jatkossa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota hyvään asioiden suunnitteluun ja valmisteluun. Myös PTS suunnitelmat tarvitaan jotta hankkeet saadaan etenemään hallitusti ja jotta resurssit riittävät. Myös tiedonkulkuun eri toimijoiden kesken on syytä kiinnittää huomiota ja tehdä yhteiset PTS suunnitelmat.

Tämän lisäksi on syytä muistaa että merkittävä osa rakennushankkeista tehdään rahoitusleasingin kautta ja ne tulevat näkymään tulevina vuosina käyttötalouden menoissa.

Toimialoilla on tehty kehittämistyötä.Hyvä niin. Paljon on tehty, mutta vielä on myös tehtävää.

Keskustan valtuustoryhmä kantaa huolta nuorisosta Äänekoskella. Uutiset äänekoskelaisten nuorten syrjäytymisestä on otettava vakavasti ja yhdessä nuorten kanssa saatava aikaan ratkaisut. Nuorisovaltuusto on tärkeä pitää mukana toimenpideohjelman suunnittelussa

Menestyvän yhteiskunnan ja kunnan perustan nyt ja tulevaisuudessa muodostaa hyvinvoivat asukkaat. Koulutuksella on merkittävä rooli ihmisten hyvinvointiin. Siksi tulevaisuuden kunnassa katse kääntyy entistä voimakkaammin varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toisen asteen koulutukseen. Koulutusjärjestelmä säilyy maailman parhaana vain, jos  kykenemme uudistamaan ja kehittämään sitä jatkuvasti. Äänekoskelaisen koulutuksen perusta on kuntapäättäjiemme vastuulla ja meidän on syytä arvioida onko kouluverkkoratkaisumme oikeanlaiset. Luoko isot yksiköt riittävän turvalliset puitteet kasvuun ja kehittymiseen. Huomioidaanko nuorta riittävästi yksilönä.

Jokainen lapsi ja nuori on pidettävä koulutuksessa mukana. Ylhäältä päin sanellut kaavamaiset mallit eivät ole ratkaisu koulupudokkuuteen tai syrjäytymiseen. Tarvitaan paikallista yhteistyötä ja räätälöityjä toimintamalleja.  On oltava selvää, kuka kantaa vastuun vaikeuksissa olevasta nuoresta. Oppilashuollon sekä koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut ovat matalan kynnyksen palveluja koulun arjessa. Nämä palvelut ovat tärkeitä koulun arjessa. Nuorten pompottelulle ei ole varaa.

Keskustan valtuustoryhmän mielestä Äänekosken kaupungin nuorten ja nuorisotyön kehittämis- ja tilatarpeiden osalta on myös selkeästi tarve yhteisiin kokoontumistiloihin.
Äänekoski tarvitsee selkeästi ”olohuoneen” ydin keskustaan sekä nuorille että ikäihmisille.

Arvoisat valtuutetut

Keskustan valtuustoryhmä pitää tärkeänä että poliittisten ryhmien neuvotteluiden kautta talousarvioon saatiin YHDESSÄ lisättyä hallituksen esitykseen

  • Nuorisotyöhön kohdennetaan 25 000 euron määräraha vuodelle 2018 tilapäisen työntekijän palkkaamiseksi. Nuorisopalveluihin perustetaan kaksi vakinaista etsivän nuorisotyöntekijän tointa.
  • PopUp tuoli käyttöön. Hammashuollon tarkastukset kouluille silloin
  • arjen tuen ratkaisut päätettiinkin jo edellisessä pykälässä
  • Pidämme hyvänä myös talousarvio tekstiin tulee kirjaus että aloitetaan vuoden 2018 aikana rahaston kautta 20-25000€. Sosiaalisessa luototuksessa velalliset maksavat luoton takaisin. selkeät perusteet talouden näkökulmasta on että tämä otetaan hyötykäyttöön
  • Hyvää on myös esteettömien asuintilojen korjausrakentaminen ja hissiraha (avustus)
  • Kasvu- ja oppiminen alueelle Peruskoulun atk -laitehankintoihin 50 000,00 €kertaluonteinen kohdennettu summana.

 

Lisäksi keskustan ryhmä pitää tärkeänä

  • että Sumiaisten kevyen liikenteen väylä asia asia etenee
  • Mämmen kevyen liikenteenväylän eteenpäin viemistä.

Keskustan ryhmä pitää myös tärkeänä että bioenergiaa hyödynnetään tulevaisuudessa Äänekoskella Enemmän.

Arvoisat valtuutetut ja puheenjohtaja

Keskustan valtuustoryhmä esittää lopuksi toiveen ensi vuoden talousarvion valmisteluprosessin uudistamiseksi. Koemme että valtuutettujen tulee ensi vuonna päästä jo varhaisemmassa vaiheessa valmisteluun mukaan

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *