Kunnissa tehdään ympäristötekoja

Kuntavaaleissa äänestäjä ottaa kantaa paikalliseen elinvoimaan ja samalla myös maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisuun. Siihen että mennäänkö uusiutuvin paikallisin eväin vahvistaen paikallista taloutta, vai jatketaanko ympäristöä saastuttavaa arabiöljyä ostaen?
Politiikka on valintojen tekoa – Viljellä ja varjella vai museoida? Keski-Suomessa keskustelu kulminoituu vastuulliseen metsien käyttöön. Myös Äänekoskella pitää tehdä tulevina vuosina päätöksiä, jotta luodaan edellytyksiä ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen asettamalle tavoitteelle hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2045 mennessä.
Tavoitteeseen pääsemiseksi kunnan tulee edistää puurakentamista, koska puu varastoi hiiltä jopa vuosisadoiksi. On syytä tiedostaa, että energialaitosten ja selluteollisuuden käyttämä raaka-aine on tukin kasvatuksen ja siten puurakentamisen sivutuote. Jotta rakentamiseen saadaan tukkeja  on  nuoria metsiä hoidettava ja harvennettava. Tähän pätee sanonta ” ellet kitke, et saa isoja porkkanoita”.  Tukin kasvatuksen sivutuotteet onkin järkevää hyödyntää.

Biopolttoaineiden ja erityisesti biokaasun avulla voidaan liikkumisen ja kuljetusten ympäristökuormaa vähentää ja edistää kiertotaloutta. Kuntien päätöksillä on iso rooli hankkeiden edistämisessä. Uusiutuvan energian hyödyntäminen kaikissa muodoissaan on viisasta sekä aluetalouden, huoltovarmuuden että ilmaston näkökulmasta.

Suomen biotalouden keskuksena Äänekoskelle olisi tärkeää neuvotella julkisen toija käyttämään paikallisliikenteen kaasulla ja biokaasulla toimivaksi ja edistää siten uusiutuvia vaihtoehtoja liikenteessä. Lämmön ja sähkön tuotannossa on suosittava siirtymistä kokonaan uusiutuviin ja päästöttömiin vaihtoehtoihin mahdollisuuksien mukaan. Myös jätteiden kierrätystä hyötykäyttöön on tehostettava.

Leila Lindell

Kuntavaaliehdokas Keskusta

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *