Ikäihmisten palvelut turvattava

Kunnallisvaaleissa viitoitetaan  millaiselle pohjalle kunnan alueella tulevaisuudessa vanhusten ja ikäihmisten palvelut tuotetaan. Keskustan arvot  hyvälle ikääntymiselle: inhimillisyys, itsemääräämisoikeus, osallisuus ja turvallisuus ovat tärkeitä tienviittoja
Olen huolissani palveluja tarvitsevien ikäihmisten selviämisestä. Moni haluaa asua mahdollisimman pitkään kotonaan. Tähän tahtoon on luotava mahdollisuus turvaamalla heidän tarpeitaan vastaavat palvelut.  Toisaalta ikäihmisten toiveita päästä seniori- tai palvelutaloon on kunnioitettava. Äänekoskelle tulee rakentaa myös senioritaloja.

Äänekoskella  on lisättävä palvelutalopaikkoja on kysyntää vastaavasti ja saneerattava vanhoja tiloja turvallisiksi ja toimiviksi. Kun voimat eivät enää riitä kotona asumiseen, vanhusten perhehoito tarjoaa hyvän  kodinomaisen vaihtoehdon. Erityisen hyvin perhehoito sopii alkavaa muistisairautta poteville ja itsensä turvattomaksi tunteville vanhuksille. Myös huonokuntoisimpien tarvitsemia hoitopaikkoja on lisättävä siten, että paikkaa ei joudu odottamaan kohtuuttoman kauan.
Vanhushuollon henkilökuntaa on oltava riittävästi ja tarvittaessa määrää on lisättävä ja myös hoidon tasosta on huolehdittava. Kolmannen sektorin roolia on täsmennettävä ja sen roolia on lisättävä. Vanhusten aitoa kohtaamista on tuettava kehittämällä seniorityötä.
Vanhusneuvostolla on tärkeä rooli vanhusten asioiden tuomisessa keskusteluun ikäihmisiä koskevassa päätöksenteossa siksi sen  asemaa on kehitettävä. Keskusta arvostaa vanhusneuvoston toimintaa ja edellyttää, että vanhusneuvostoa kuullaan.

Eläkeläisjärjestöt ovat tärkeitä vapaaehtoistoimijoita, joiden tarpeita kaupungin on kuunneltava herkällä korvalla.

Sotiemme veteraaneille on tarjottava riittävät kotipalvelut ja myös kuntoutusta tulee tarvittaessa  lisätä. Useimmat sotiemme veteraanit tarvitsevat avokuntoutusta laitoskuntoutuksen sijaan ja sitä on myös järjestettävä. Sotiemme veteraanit haluavat asua kotonaan niin kauan, kuin se suinkin on mahdollista! Palveluja on suunnattava kotiin, sillä laitoskuntoutus ei enää sovellu korkeaan ikään ehtineille sotiemme veteraaneille.

 

Omaishoitajille on taattava kohtuullinen korvaus ja mahdollisuus riittäviin lepopäiviin arvokkaassa työssään tukemalla omaishoitajien jaksamista ja ikäihmisten edellytyksiä asua omassa kodissaan

 

Leila Lindell

kunnallisvaaliehdokas keskusta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *