Ihmisen asioita hoitava kunta

Maakuntauudistus mietityttää monia. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mikä muuttuu – ja miten?

Uudistuksesta kerrotaan, että se on tärkeä jopa välttämätönkin, jotta kuntien palvelut pystyttäisiin  turvaamaan , pompottelua saataisiin vähemmäksi jopa loppumaan, vastuut selkiytymään ja hoitoketjut sujuvoitumaan. Uudistus lisää myös kansanvaltaa, koska sen avulla saadaan myös päätöksille selkeät kasvot

Alueet Suomessa ovat hyvin erilaisia, siksi niiden erilaisuus on tunnustettava. On tärkeää, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä palvelujen käyttäjiä jolloin paikalliset tarpeet, arvot ja vastuunotto pääsevät korostumaan. Maakunnille voidaan siirtää tehtäviä valtion keskus- ja aluehallinnolta, maakunnan liitoilta ja kuntayhtymiltä tällöin päättäjät ovat suoraan vastuussa äänestäjille.

Kotikunnan rooli muuttuu ihmisten asioita hoitavaksi kunnaksi. Eli kunnat palaavat perustehtäväänsä – ihmisten, yritysten ja järjestöjen jokapäiväisen elämän asioiden edistämiseen ja turvaamiseen. Kunta kykenee tällöin olemaan ihmisten yhteisö. Kuntiin jää edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut, nuorisotyö, vapaa-aika, kulttuuri., liikunta. Myös asuminen, kaavoitus ja rakentaminen ja kunnan elinvoiman kehittämiseen liittyvät tehtävät pääsevät korostumaan.

Tosiasia on , että aika-ajoin on uskallettava päästää irti vanhasta ja ajatella rohkeasti uudella tavalla. Erityisen tärkeää tunnistaa kotikunnan vahvuudet ja rakentaa niille. Äänekoskella tämä korostuu uudessa kaupunkistrategiassa, jossa keskeisiksi arvoiksi on nostettu innovatiivisyys ja uudistumiskyky, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus sekä  kestävä kehitys.

Tosiasia on että kaikki eivät voi tehdä kaikkea siksi tarvitaan omaleimaisuutta, erikoistumista, rohkeutta ja yhteistyötä. Toisia kopioimalla ei pärjää tänä päivänä kovenneessa kilpailussa, mutta hyviä käytäntöjä kannattaa jalostaa.

Hyvä ja  jalostamisen arvoinen esimerkki löytyy Lahdesta Liipolasta, jossa uudessa Monitoimitalo Onnissa mahdollistuu modernit opetuksen tavat. Ei ole erikseen koulua, vaan oppimista opiskellaan kaiken muun toiminnan keskellä. Monitoimitalo Onnissa toimii koulun lisäksi myös kirjasto ja päiväkoti ja siellä n myös seniori ja asukasyhdistystoimintaa. Monitoimitalossa on ideaa. Olisiko tässä meillä Äänekoskellakin hyödynnettävää aihiota kun edistämme äänekoskelaisten hyvinvointia ja elämässä pärjäämistä.

Leila Lindell
kaupunginhallituksen ja –valtuuston jäsen (kesk.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *