Vaaliteemat

Ihmisten puolella – sisulla ja sydämellä.

Minulle on tärkeää turvata lasten ja nuorten koulutus, perheiden toimeentulo sekä vanhustenhuollon toimivuus. Nämä vaikuttavat suoraan ihmisten arkeen. Myös terveydenhuollon toimintatapoja on uudistettava, mutta ei lähipalveluiden kustannuksella.

Tarvitsemme:

  • Kannattavaa yritystoimintaa, joka turvaa ihmisille työtä ja toimeentuloa
  • Toimivat terveydenhuollon palvelut
  • Perusturvan yksinyrittäjille
  • Koulutusta ja elinikäiseen oppimiseen kannustamista
  • Tunneälyä: oikean ja väärän raja ei saa hämärtyä

Terveyspalveluiden tuottaminen on saatava tehokkaaksi ja toimivaksi, ja apua on saatava oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Myös terveydenhuollon lähipalveluja tarvitaan, ja ne on tuotava nykyaikaan. Terveydenhuollon toimintatapoja on uudistettava ja vanhustenhuolto saatava toimimaan niin, että ihmisten aidot tarpeet otetaan huomioon.

Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen on yhteinen haasteemme. Siinä tarvitaan rohkeutta uudistaa yhteiskunnan rakenteita sekä kykyä ja halua pitää huolta etenkin vaikeimmassa asemassa olevista lähimmäisistä. Sotien jälkeen vaivalla rakennettua hyvinvointiyhteiskuntaa ei saa romuttaa pikavoittojen toivossa.

Ihmisille on turvattava koulutus, työ ja toimeentulo sekä oikeus inhimilliseen vanhuuteen. Lapsilla on oltava oikeus vanhempiin ja turvalliseen arkeen. Yksinyrittäjien perusturvaa pitää kohentaa ja yritysten osaamistarpeet saada kohtaamaan työvoiman kanssa.

Tule kanssani tekemään parempaa arkea äänekoskelaisille.

– Leila