Teemat

Ihmisten puolella – Hyvinvointia huomiseen

 

Aluevaaleissa on kyse ihmisten hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja terveydestä. Hyvinvointialueiden toiminnassa on tärkeä tunnistaa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten tarpeet eri puolilla Keski-Suomea.

Tarvitaan

  • Sopivaa tukea oikeaan aikaan niin sosiaali- terveys kuin pelastuspalveluissakin
  • Varmistaa lähipalvelut
  • Turvata oikea-aikainen ja joustava hoitoon pääseminen
  • Mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Tähän tarvitaan vahvaa kumppanuutta hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kesken. Lisäksi on toimittava yhdessä alan yritysten kanssa – se tuo elinvoimaa ja työtä Keski-Suomeen.

Minulle on tärkeää turvata lasten ja nuorten koulutus, perheiden toimeentulo sekä vanhustenhuollon toimivuus. Nämä vaikuttavat suoraan ihmisten arkeen. Myös terveydenhuollon toimintatapoja on uudistettava, mutta ei lähipalveluiden kustannuksella.

Terveyspalveluiden tuottaminen on saatava tehokkaaksi ja toimivaksi ja apua on saatava oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja tarvitaan, ja ne on tuotava nykyaikaan. Toimintatapoja on uudistettavarohkeasti  ja vanhustenhuolto saatava toimimaan niin, että ihmisten aidot tarpeet otetaan huomioon.

Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen on yhteinen haasteemme. Siinä tarvitaan rohkeutta uudistaa yhteiskunnan rakenteita sekä kykyä ja halua pitää huolta etenkin vaikeimmassa asemassa olevista lähimmäisistä. Sotien jälkeen vaivalla rakennettua hyvinvointiyhteiskuntaa ei saa romuttaa pikavoittojen toivossa.

Ihmisille on turvattava koulutus, työ ja toimeentulo sekä oikeus inhimilliseen vanhuuteen. Lapsilla on oltava oikeus vanhempiin ja turvalliseen arkeen. Yksinyrittäjien perusturvaa pitää kohentaa ja yritysten osaamistarpeet saada kohtaamaan työvoiman kanssa.

Tule kanssani tekemään parempaa arkea äänekoskelaisille.

– Leila